Redakcija Bloga

 

Počinje Petrovski post

 

Petrovski post je jedan od blažih postova. Ove 2012-e godine počinje 11 juna i traje sve do Petrovdana, 12 jula.

U sledećoj tabeli dajemo prikaz kako se hraniti po danima.

.

NAČIN POSTA

Pod postom se podrazumeva uzdržavanje od izvesne hrane, pretežno mrsne, i pića na izvesno vreme. Postoje nekoliko stepena posta:

1. kada jedan put u toku dana uzimamo hranu bez ulja i vina, i to pretežno ne kuvanu, suvu – tzv. suhojedenje,

2. kada uzimamo hranu, takođe bez ulja i vina, više puta na dan ali kuvanu u vodom – tzv. post na vodi,

3. kada uzimamo hranu koja je spremana sa uljem, više puta u toku dana. Kod ovakvog načina posta možemo koristiti vino i alkoholna pića, u određenim količinama, rakove, lignje, školjke i ostale reptilije – ovo je tzv. post na ulju i vinu, i

4. kada uzimamo hranu koja je spremana sa ribom, takođe više puta u toku dana – tzv. post na ribi;

Znači za vreme posta se uzdržavamo od upotrebe mesa i mesnih prerađevina, mleka i proizvoda od mleka i jaja, na za to određeno vreme.

. . .