Ljiljana Habjanovic Djurovic

Andjeli su Nebeske sile: Serafimi, Heruvimi, Prestoli – Gospodstva, Sile, Vlasti – Načala, Arhandjeli, Andjeli

Danas 26 jula se slavi Sabor Svetog Arhangela Gavrila

.

„Samo su malobrojni medju ljudima razumeli ponešto od prirode andjeoske. Jovan Damaskin. Grigorije Veliki. Ilija. Apostol Pavle. Vasilije Veliki. Prorok Jezekilj. Patrijarh Jakov. Tajnovidac Jovan. Dionisije Areopagit. Preko njih je Gospod otkrio našoj miloj braći ono što je po promisli Njegovoj trebalo da saznaju o nama. Ništa više ne smem ni ja da vam kažem. Jer kao što sigurno pamtite, svako naše činjenje odredjeno je i ograničeno voljom Božijom.

Gospod nas je stvorio da budemo vesnici i izvršioci Njegovih nauma. A opet, mi smo bića samostalna i slobodna. Imamo i osećanja, ali ne iz same svoje suštine, nego od Duha svetoga. I poslušnošću ostajemo u njemu. Nevidljivi smo i bestelesni. Besmrtni i nepromenljivo mladi, kao u času postanja. To je zato što smo smireno izabrali ljubav prema Onome koji nas je sazdao. Tako smo ovom neizmenljivošću pobedili samu izmenljivost svoju.

Ima nas neizbrojivo mnogo. Hranimo se svetlošću i blizinom Božijom. Podeljeni u devet krugova okrećemo se neprestano oko Njega. Najbrže oni koji su Mu najbliži. A On sija u središtu. Svetlost svake svetlosti. Razlikujemo se i delimo medju sobom po svojoj prirodi i položaju. Svrstani smo u tri čina, a u svakom činu su po tri reda andjeoska. Kao u svakoj vojsci. Jer andjeli i nisu drugo do nebeski ratnici za slavu Božiju i za dobro ljudi.

Vrh nebeske hijerarhije činimo mi, Serafimi. Nazivaju nas i bogoljubivima, i plamenolikima, jer plamtimo ljubavlju prema Svedržitelju.

Kraj nas su Heruvimi, bogomudri i mnogooki. Njihovo je ime Punoća Božijeg znanja. Oni vidovito prate sva dogadjanja u vaseljeni.

I još od prvog greha stoje pred istočnim vratima Edenskog vrta, i svojim plamenim mačevima preče put ka drvetu večnog života. Zapisano je još: po nalogu koji Gospod dade Mojsiju, Jevreji su poklopac zavetnog kovčega ukrasili zlatnim kipovima dva Heruvima, koji se gledaju licem u lice, i čuvaju Zapovest.

Najvišeg čina su i Prestoli, poznati i kao bogonosni, jer na njima na neiskaziv način počiva Bog. Oni pomažu vladarima, i svima koji imaju moć nad ljudima, da pravedno sude i presudjuju.

U srednjem činu andjeoskom utvrdjeni su Gospodstva, Sile i Vlasti. Gospodstva uče vladare mudrom i mirnom upravljanju zemljom i narodom. Ali nisu samo nad njima nadneti. Gospodstva s radošću pomažu ljudima koji bi da zavladaju sobom. Svojim željama i strastima.

Sile nose slabosti slabih. A na ugodnike Božije izlivaju čuda čineći i njih čudotvorcima.

Vlasti učvršćuju dobre u trudu i podvizima i imaju vlast nad iskušenjima i nad kušateljem ljudi.

U tri su reda svrstani i andjeli nižeg čina. Načela. I oni čija imena ljudi najbolje znaju. Arhandjeli i Andjeli.

Načalstvovati se još kaže i starešinovati. Upravljati. Načala su starešine nad Arhandjelima i Andjelima. I još izvode dostojne ljude na važne položaje i daju im upravu nad drugima. Medju Načelima svaki narod ima svoga čuvara. Kao što svaki čovek ima svoga Andjela.

Arhandjeli blagoveste veliko i preslavno. Proroštva koja dobijaju od viših činova otkrivaju Andjelima i, preko njih, ljudima.

Razumeli ste, Andjeli su najbliži našoj mladjoj braći. Iz ovoga reda su Andjeli Čuvari, oni koji su uvek sa ljudima. Svaki čovek ima svoga Andjela. Da ga štiti, čuva, i pruža mu svaku pomoć koja je Gospodu po volji. Kada čovek čini dobro, njegov Andjeo se veseli i miluje ga svojim krilom po obrazu.

Ovi činovi i redovi andjeoski o kojima vam govorim predstavljaju put kojim nalozi, znanje i svetlost idu od Oca nebeskog ka Njegovoj deci. Andjeli više hijerarhije sve primaju od Trosunčanog Gospoda. I šire primljeno na redove srednje hijerarhije. A ovi na one iz niže. Tako sve do ljudi. Ali moram još da dodam: i primanje milosti Božije po sopstvenoj je volji. I ljudskoj i andjeoskoj. Mera te milosti odredjena je trudom svakog pojedinačnog bića da proslavi ime Božije. Ko se više trudi, veća mu je nagrada. Bliži je Gospodu.

A o tome brinem ja, Serafim Jegudilo. Moje ime znači Hvala Božija. Nebeskim nagradama podstičem ljude da rade u slavu Oca našega. Pomažem im u svakom dobrom i Gospodu milom nastojanju i štitim ih od zla… „

. . .

Andjeli i hijerarhija nebeskih bića je odlomak iz romana „Igra andjela“ autor Ljiljana Habjanović Djurović