Veselinka Stojković

 

Lastavičje gnezdo

Iz riznice dijalekatskog govora sela Rataja kod Vranja (Prizrensko-timočki dijalekat)

 

Ластавичке гнездо виле,

на срце ми збор збориле:

„Дов-доведи с’ драго твоје,

драго твоје, мило твоје“.

Под крилце ваше свилéнце,

ластавичке, душе миле,

узните ми душу болну,

носите гу, душе миле,

под стревку милу њигóву.

Ластавичке, другáчко,

ти си имаш твоје гнездо;

ја си имам драго моје,

драго моје на далéко.

Лет летите, ластавичке,

падните ми на мој прозор,

да ви кажем тугу моју.

Паднáше ми ластавичке,

на прозор, миле, паднáше,

па ми појев, па ми викав:

„Ајд’, девóјче, дом те чека,

мило момче, кућа вилна,

ајд’, девóјче, даре спремај!“

Долетóше ластавичке,

долетóше од долéко,

од долéко, преко море,

па ми носив абéр убав,

абéр убав, пиле моје,

носив китку да се китим,

да се китим, да с’ удáјем.

Ластавичке збор ле:збори

„И девóјче и тој момче

како миле ластавичке“.

Ластéнце, моје пилéнце,

што ми одиш, што ми збориш,

ја си знајем моју муку.

Ластéнце, моје милéнце,

узни ме под крило твоје,

па ме носи, па ме чувај.

Ластавичице, ластéнце,

све ми је твоје у груди;

двори су ми твоји бели,

слунце ми из њи голéмо.

Дођи ми, ластéнце, ласто,

ја те чекам, ја се надам.

Ластавче ми дошло мило,

па ме двори, па ми поје.

Пуно гнездо ластавчики

од две миле ластавичке.

Ластавичка мила свака,

Милу си стреву познáва.

(Свака си ластавичка

своју стреву познáва.)

. . .

Pesma iz knjige „Draga moja Antonina, Vranje, 2011