Zlatko Šćepanović

 

Wm. Wrigley Jr. Company – Priča o svetskom uspehu žvakaće gume

 

William Wrigley Junior stigao je u Čikago u proleće 1891. godine. Imao je 29 godina, 32 dolara u džepu i želju da započne sopstveni posao. Njegov otac je bio proizvođač sapuna i William je prodavao sapun za njega. Zaprežnim kolima je obilazio gradove i dućane i nudio sapune svima na koje naiđe. Želeći da unapredi očev posao, uz svaki prodati sapun je mušterijama poklanjao prašak za pecivo. Ubrzo je prašak za pecivo postao traženiji od sapuna, pa se preorijentisao na prodaju praška, uz koji je počeo da poklanja dva paketa guma za žvakanje. I tu se desio čudan splet događaja da su žvake vremenom postale traženije od praška, tako da je već 1892. godine William počeo da proizvodi i prodaje žvake pod imenom – Vassar i Lotta.

Inovativni duh i sagledavanje budućnosti su ga potpuno usmerili ka žvakama. Iako je to bio čovek iz minulog veka, njegove vizije su bile savršen odraz vremena koje dolazi. Firma mu je nekoliko puta prolazila kroz teške trenutke i krize. U par navrata je izgledalo da je sve izgubljeno, nekoliko puta je primenio lucidne i iznenađujuće poteze, kao kada je odbio da uđe u Trust proizvođača žvakaćih guma, ili kada je tokom rata ukinuo proizvodnju Wrigley Spearminta, Double Minta i Juicy Fruita jer nije mogao da postigne kvalitet žvake. Često je sam prodavao svoje proizvode želeći da oseti potrebe svojih mušterija i prilagodi im se. Eksperimentisao je i sa reklamom kao sredstvom da se privuče sve više kupaca. Bio je jedan od pionira modernog reklamiranja. Oglašavao se u vreme kriza kada su se svi povlačili sa tržišta. Prvi je shvatio moć aktivnog marketiranja tržišta i merchandisinga. Dva puta je neuspešno pokušavao da plasira svoj prvi establish (osnivački) brend Spearmint, da bi mu to u trećem pokušaju uspelo, i od 1910. godine to je postala najpopularnija žvaka u Americi. Zajedno sa Spearmintom rasla je i popularnost drugog osnivačkog brenda Juicy Fruit-a. Treći osnivački brend Doublemint se pojavio 1914. godine i ubrzo postao veoma omiljen. Od tih godina počinje veliki rast kompanije Wrigley širom sveta. Prve fabrike van Amerike su otvorene već 1910. u Kanadi, 1915. u Australiji, 1927. u Velikoj Britaniji i 1939. u Novom Zelandu. Danas kompanija Wrigley ima 13 fabrika žvakaćih guma širom sveta i predstavlja globalnog lidera na tržištu žvaka. Zadnji pokazatelji govore o tržišnom učešću od 51% na svetskom nivou, dok je njihova dominantna pozicija na području Balkana evidentna kroz tržišno učešće od preko 90% u skoro svim zemljama regiona.

Da bi to sve postigli, kompanija se decenijama trudila da uvek bude prva u kvalitetu svojih proizvoda, asortimanu, u tome da izađe u susret konzumentu u svakoj prilici, da aktivno sprovodi prodajne i reklamne aktivnosti, da bude odgovorna prema društvenoj za-jednici i sopstvenim zaposlenima. Puno pažnje se poklanja selekciji ljudi i stepenu njihovog zadovoljstva poslom, edukaciji, vrhunskoj organizaciji, visokim poslovnim ciljevima i moder-nim principima rada. Ocena je da kompanija Wrigley poseduje najorganizovaniju i najefi-kasniju merchandising službu na svetu, koja svakog dana neumorno opslužuje kupce. Samo tako je moguće biti tržišni lider dugi niz decenija. Kompanija visokih perfomansi i kompanija koja stalno uči.

Wrigley žvake su proizvod koji je stvarao istoriju modernog tržišta masovnih artikala sa svim specifičnostima koje na njemu postoje. Wrigley kompanija danas stoji iza 15 svet-skih brendova koji su poznati sami po sebi: Big Red, Spearmint, Juicy fruit, Doublemint, Orbit, Extra, P. K, Hubba Bubba. Proizvode se u preko 2000 različitih formi, zavisno od pakovanja, ukusa, oblika i veličine. Postale su sastavni deo života mnogih ljudi u preko 140 zemalja sveta i, najzad, predstavljaju sinonim za žvakaću gumu.

Godišnji obrt kompanije Wrigley je preko 2 milijarde U$.

. . .

Tekst je izvod iz knjige „Upravljanje prodajom“ (Izdavač: Privredni pregled i Delta M, 2002 godina). Autor knjige Zlatko Šćepanović