Psaltir

 

Psalm broj 144.

Davidov.

.

1. Blagosloven Gospod, grad moj, koji uči ruke moje boju, prste moje ratu,

2. Dobrotvor moj i ograda moja, utočište moje i izbavitelj moj, štit moj, onaj, u koga se uzdam, koji mi pokorava narod moj.

3. Gospode! šta je čovjek, te znaš za nj, i sin smrtnoga, te ga paziš?

4. Čovjek je kao ništa; dani su njegovi kao sjen, koji prolazi.

5. Gospode! savij nebesa svoja, i siđi; dotakni se gora, i zadimiće se.

6. Sijevni munjom, i razagnaj ih; pusti strijele svoje, i raspi ih.

7. Pruži ruku svoju s visine, izbavi me i izvadi me iz vode velike, iz ruku tuđinaca,

8. Kojih usta govore ništave stvari, i kojih je desnica desnica lažna.

9. Bože! pjesmu novu pjevaću ti, u psaltir od deset žica udaraću tebi,

10. Koji daješ spasenje carevima, i Davida slugu svojega izbavljaš od ljutoga mača.

11. Izbavi me i otmi me iz ruke tuđinaca, kojih usta govore ništave stvari, i kojih je desnica desnica lažna.

12. Sinovi naši neka budu kao bilje, koje veselo odraste u mladosti; kćeri naše kao stupovi prekrasno izrađeni u dvoru;

13. Žitnice naše pune, obilne svakim žitom; ovce naše nek se množe na tisuće i na sto tisuća po stanovima našim.

14. Volovi naši neka budu tovni; neka ne bude napadanja, ni bježanja, ni tužnjave po ulicama našim.

15. Blago narodu, u kojega je sve ovako! Blago narodu, u kojega je Gospod Bog!

. . .

Posvećujemo ovaj psalm i pesmu hvale cara Davida našoj drugarici Ceci V. koja se danas krsti u manastiru Rakovica, na Ilindan, praznik Svetog Proroka Ilije. Nikada nije kasno progledati i prihvatiti Istinu Spasenja!