Duhovnost

Psaltir i preporuke koji psalm treba čitati za koju životni problem – Sveti Arsenije Kapadokijski

Starac Pajsije

Psaltir i Psalm za svaku priliku

Psaltir i kada se koji Psalm čita i za koje prilike, probleme i neprilike

 

Psalam 111.

1. Hvalim te, Gospode, od svega srca na vijeću pravedničkom i na saboru.

2. Velika su djela Gospodnja, draga svima koji ih ljube.

3. Djelo je njegovo slava i krasota, i pravda njegova traje dovijeka.

4. Čudesa je svoja učinio da se ne zaborave; dobar je i milostiv Gospod.

5. Hranu daje onima koji ga se boje, pamti uvijek zavjet svoj.

6. Silu djela svojih javio je narodu svojemu davši im našljedstvo naroda.

7. Djela su ruku njegovijeh istina i pravda; vjerne su sve zapovijesti njegove;

8. Tvrde su za vavijek vijeka, osnovane na istini i pravdi.

9. Izbavljenje posla narodu svojemu; postavi zavavijek zavjet svoj. Ime je njegovo sveto, i valja mu se klanjati.

10. Početak je mudrosti strah Gospodnji; dobra su razuma svi koji ih tvore. Hvala njegova traje dovijeka.

Sveti Vasilije Veliki: Beseda o Psalmima

Svako je pismo Bogonadahnuto i korisno (2. Tim. 3, 16), i Duh Sveti ga je napisao zbog toga da bismo mi ljudi odabrali isceljenje za svoju sopstvenu strast. Knjiga psalama obuhvata ono što je najkorisnije u svim ostalim knjigama. Ona je zajednička riznica dobrih učenja, ona zaceljuje zastarele duševne rane, nedavno ranjenom daje isceljenje, vaspostavlja bolesno a nepovređeno podržava. Iskorenjuje strasti, koje u čovekovom životu na razne načine gospodare njegovom dušom. Duh Sveti je znao da je teško rukovoditi ljude ka vrlini, jer smo zbog naše sklonosti ka nasladi, nemarni u pogledu pravog puta.

Psalam je tišina duše i razdavanje mira. On umiruje pometenost pomisli, umekšava razdražljivost duše i ucelomudruje neuzdržanje. Psalam je posrednik prijateljstva, sjedinjenje među dalekim, pomirenje neprijatelja. Psalmopojanje nam daje jedno od najvećih dobara, ljubav, sjedinjujući ljude u jedan zajednički hor. Psalam je utočište od demona, stupanje pod zaštitu angela.

Psalmopojanje praznik čini svetlim, psalam i kameno srce primorava na suze. Psalam je delo angela, nebesko življenje, duhovni tamjan. Njime se pouke dublje utiskuju u dušu. Iz psalama se učimo veličini odvažnosti, dostojanstvu celomudrenosti, savršenstvu razboritosti, načinu pokajanja, meri trpljenja i svakom drugom dobru.

Budući da smo grešili telom kada smo davali udove svoje da robuju grehu da bismo činili bezakonje, telom treba da ispovedamo, koristeći za oproštaj grehova ono isto oruđe, kojim smo grešili. Da li si zloslovio? Blagosiljaj! Bio si koristoljubiv? Podaj! Da li si se opijao? Posti! Bio si gord? Unizi se! Da li si ubio? Pretrpi mučeništvo! Potrebno je najpre da ispraviš telesna dela, da bi se ona izvršavala saglasno sa rečju Božijom, a zatim da se uzneseš u duhovna sozercanja.

Kad u sebi umrtvljujemo starog čoveka i kad se iz dana u dan obnavljamo, pojemo novu i obnavljujuću pesmu učenja Gospodnjeg. Onaj pak koji stremi onome što je pred njim, svagda biva nov samome sebi. Tako nov i obnovljen čovek poje Bogu novu pesmu.

Pouke sv. Arsenija Kapadokijskog vezane za prilike u kojima se čita pojedini Psalm, a koje je starac Pajsije čuvao u svom Psaltiru

Ova podela i preporuke se odnose na Psaltir koji koriste noviju numeraciju psalama a ne stari sled. Na primer, takav stari sled je Psaltir u prevodu Djure Daničića. Noviji Psaltiri su drugačije numerisani i negde su psalmi spajani a negde razdvajani, pa i pomereni za po jedan broj. Na primer, Psalam 90 po ovoj klasifikaciji je …

90. Da đavo bude isteran kada se projavi u čoveku i kada ga zastrašuje

u Psaltiru koji je preveo Djura Daničić se pojavljuje kao Psalam 91. O tome treba voditi računa i treba prosto znati.

Broj Psalma i potreba i prilika za koje se može koristiti kao molitva Bogu

1. Prilikom sađenja stabla i loze da bi doneli plodove.
2. Da bi Gospod prosvetlio one koji idu na sabor.
3. Da se zlo odagna od ljudi kako ne bi nepravedno mučili svoje bližnje.
4. Da Gospod isceli osećajne ljude koji pate od teskobe izazvane ponašanjem kamenosrdnih ljudi.
5. Da Gospod isceli oči koje su ranili i udarali (ozledili) zli ljudi.
6. Da oslobodi omađijanog čoveka.
7. Za one koji postradaše od strepnje izazvane zastrašivanjem i pretnjama zlih ljudi.
8. Za one koji su pretrpeli zlo od demona ili loših ljudi.
9. Da demoni prestanu da zastrašuju u snu ili kroz dnevna maštanja.
10. Za kamenosrdne supružnike koji se svađaju i razvode (kada surov muškarac ili surova žena nepravedno muči trpeljivog supružnika).
11. Za obuzete mahnitošću i zlobom i one koji čine zlo ljudima.
12. Za one koji stradaju od (obolele) jetre.
13. U slučaju straha demonskog tri puta u toku tri dana uzastopno.
14. Da razbojnici promenu mišljenje i da se vrate mirnom životu i pokajanju.
15. Da se pronađu izgubljeni ključevi.
16. U slučaju velike klevete tri puta tokom tri dana uzastopno.
17. U slučaju zemljotresa, (gneva Božijeg) poplave ili grmnjavine.
18. Da se majke prilikom porođaja što lakše razreše od ploda.
19. Za (bezdetne) supružnike nesposobne da rađaju da ih Gospod isceli i da se ne razvode.
20. Da umekša srca bogatih i da čine milosrdna dela siromašnima.
21. Da Bog spreči požar kako ne bi izazvao zlo.
22. Da umiri Gospod nedisciplinovanu i neposlušnu decu koja žaloste svoje roditelje.
23. Da se otvore vrata kada su ključevi izgubljeni.
24. Za ljude kojima kušač mnogo zavidi neprestano uzrokujući njihove neuspehe, kako bi ovi jadikovali.
25. Kad čovek traži neko dobro od Boga, da mu ga Gospod i podari i da mu ono ne bude na (duhovnu) štetu.
26. Da Gospod zaštiti narod od neprijateljske vojske kako ne bi učinila zlo ljudima i opljačkala seljake.
27. Da isceli Gospod neurastenične i nervno obolele.
28. Za one kojima škodi more i strahuju od velike bure.
29. Za one koji su u tuđini izloženi opasnosti, među varvarskim i neverničkim narodima, da ih Gospod sačuva te da i one narode prosvetli i primiri, da i oni dođu do bogopoznanja.
30. Da Gospod podari obilnu žetvu i plodna stabla onda kad vremenske prilike nisu povoljne.
31. Da izgubljeni i iznureni putnici pronađu put.
32. Da Gospod pokaže istinu nepravedno zatočenima i da budu oslobođeni.
33. Za one koji se razlučuju sa dušom, kada ih u samrtnom času muče demoni, ili u slučaju kada preti neprijateljska vojska, kada prelazi granicu (zemlje) i čini zlo.
34. Da Gospod oslobodi dobronamerne i dobrodušne ljude od zamki lukavih koji ugnjetavaju ljude Božije.
35. Da se u potpunosti iskoreni neprijateljstvo, izazvano prekorevanjem ili nesporazumom.
36. Za ljude teško ranjene nasiljem bezakonja.
37. Za one što stradaju od zubobolje.
38. Da unesrećeni i odbačeni ljudi pronađu zaposlenje i da prestanu da tuguju.
39. Da se nakon što dođe do sukoba, vrati ljubav među gospodare i potčinjene.
40. Da se majke spasu prevremenog rađanja.
41. Za mlade koji pate zbog ljubavi, kada ih nečiji lik rani i ražalosti.
42. Da se zarobljenici oslobode stražara u neprijateljskom narodu.
43. Da Gospod pokaže istinu posvađanim supružnicima i da se izmire.
44. Za ljude koji pate zbog bolesti srca ili bubrega.
45. Za mladiće kojima neprijatelj iz zavisti postavlja prepreke za ostvarenje porodice (ženidbu).
46. Da se uspokoji radnik ili sluga kada utekne jer ga je gazda povredio i da nađe službu.
47. Kada se dogode velike katastrofe i razbojištva varvarskih bandi -gusara – čitati 40 dana uzastopno.
48. za sve one koji se bave opasnim poslom.
49. Da se zabludeli ljudi pokaju i vrate Bogu, te da se tako spasu.
50. Kada naši grehovi izazovu gnev Božiji, koji nas uči pokajanju (tj. u slučaju epidemije bolesti, umiranja ljudi i uginuća stoke).
51. Da se pokaju kamenosrdni gospodari, da postanu saosećajni i prestanu da muče narod.
52. Da Bog blagoslovi mreže i da se ove ispune ribama.
53. Da Gospod prosvetli bogate koji imaju mnogo kupljenih slugu i da ih oslobode.
54. Da se obnovi poštovanje prema prezrenoj porodici koja je bila oklevetana.
55. Za osećajne ljude koje su duhovno povredili njihovi bližnji.
56. Za ljude koji pate od glavobolje i velike čamotinje (uninija).
57. Da se svako dobro dogodi onima koji tvore dobra dela, i da Gospod spreči svako zlodejstvo demona ili neprijatelja.
58. Za neme, da im Bog podari govor.
59. Da Gospod pokaže istinu kada se (svi) ljudi uzajamno klevetaju.
60. Za one koji imaju teškoće na poslu, bilo usled lenjosti bilo usled bojažljivosti.
61. Da Gospod izbavi od iskušenja malodušne ljude koji nisu trpeljivi i zbog toga jadikuju.
62. Da njive i stabla budu plodonosna kada nema dovoljno vode.
63. U slučaju da čoveka ujede besan vuk ili pas (i kada mu daju da pije osvećenu vodicu).
64. Da trgovci budu blagosloveni kako ne bi obmanjivali i optuživali proste ljude.
65. Da lukavi ne unese pometnju u dom i tako unesreći porodicu.
66. Da se blagoslove ptice (živinarstvo).
67. Da se izbave majke koje uz velike teškoće održavaju bremenitost.
68. U slučaju elementarnih nepogoda kada se reke izlivaju i odnose kuće i ljude.
69. Za dobroćudne ljude koji i zbog najmanjeg povoda tuguju i padaju u očajanje, da bi ih ukrepio Bog.
70. Za odbačene ljude koji su postali mrzovoljni zbog zavisti đavolske, i pali u očajanje, da bi pronašli milost Božiju i Njegovu pomoć.
71. Da bude Bogom blagoslovena nova letina koju je zemljoradnik uneo u svoj dom.
72. Da se pokaju ljudi koji čine zlo.
73. Da zaštiti zemljoradnike koji rade na svojim njivama, kada neprijatelji opkole selo.
74. Da se primiri surovi gospodar, kako ne bi mučio bližnje, svoje potčinjene.
75. Za majku koja strahuje zbog svog porođaja, da je Bog obodri i zaštiti.
76. Kada ne postoji razumevanje između roditelja i dece, da ih prosvetli Gospod, da deca slušaju roditelje i da roditelji pokažu svoju ljubav.
77. Da Bog prosvetli zajmodavce kako svoje bližnje ne bi ugnjetavali zbog duga i da im podari sažaljenje.
78. Da Bog sačuva selo od razbojništva i razaranja neprijateljske vojske.
79. Da isceli Bog čoveka kada mu nateknu obrazi i kada ga boli čitava glava.
80. Da se Bog pobrine za siromahe koji su u oskudici, koji pate i tuguju zbog nemaštine.
81. Da ljudi kupuju plodove zemljoradnika kako seljaci nebi očajavali i tugovali.
82. Da Gospod spreči rđave ljude koji hoće da počine ubistvo.
83. Da Gospod podrži svako dobro koje postoji u kući, stoku i plodove truda (ukućana).
84. Da Bog isceli ljude koje su ozledili razbojnici i koji stradaju od straha.
85. Da Bog spase svet kada kolera počne da obara i ubija ljude.
86. Da Bog održi u životu očeve porodica sve dok imaju porodičnih obaveza.
87. Da Bog zaštiti sve nezaštićene, koji stradaju zbog surovosti svojih bližnjih.
88. Da Bog osnaži bolešljive i slabe ljude, kako bi mogli da rade a da se ne osećaju iznureno i da ne jadikuju.
89. Da Bog pošalje kišu u vreme suše, ili kada presuše bunari da bi ovi dali vodu.
90. Da đavo bude isteran kada se projavi u čoveku i kada ga zastrašuje.
91. Da Bog ljudima podari razboritost kako bi duhovno uznapredovali.
92. Da Bog sačuva lađu kada joj zapreti snažna bura na moru (četiri mesta na lađi treba pokropiti osvećenom vodicom).
93. Da Bog prosvetli nespokojne ljude koji izazivaju nevolje u narodu, stvaraju pometnju među ljudima i muče ih neredima i svađama.
94. Da se supružnicima ne približe čini (vraxbine) koje će stvoriti nedaće i trvenja.
95. Da Bog podari sluh gluvima.
96. Da se čini odagnaju od ljudi.
97. Da Bog očajnicima podari utehu i da prestanu da tuguju.
98. Da Bog blagoslovi i oblagodati mlade koji žele da se posvete Gospodu.
99. Da Bog ljudima podari i ispuni pobožne želje.
100. Da Bog oblagodati blagočestive ljude.
101. Da Bog blagoslovi ljude koji nose visoka zvanja kako bi svetu pomogli dobrotom i razumevanjem.
102. Za normalizovanje ženskog ciklusa.
103. Da Bog blagoslovi čovekov imetak, da ne bi oskudevao i jadikovao nego da proslavlja Boga.
104. Da se ljudi pokaju i ispovede svoje grehe.
105. Da Bog prosvetli ljude kako ne bi otstupili od puta spasenja.
106. Da Bog razreši žensku neplodnost.
107. Da Bog pomiri neprijatelje, i da promenu svoje rđavo raspoloženje (jedni prema drugim).
108. Da Bog isceli mesečare (lunatike, somnabule) ili da pomiluje lažne svedoke kako bi se pokajali.
109. Da mlađi pokažu poštovanje prema starijima.
110. Da se pokaju nepravedne sudije i da pravedno sude narodu Božijem.
111. Da Bog zaštiti vojnike kada pođu u bitku.
112. Da Bog blagoslovi siromašnu udovicu, isplati njene dugove i izbavi je iz tamnice.
113. Da Bog isceli zaostale u razvoju i mongoloidnu decu.
114. Da Bog podari blagoslov i utehu nesrećnoj, siromašnoj deci, da ih nebi prezirala i žalostila deca bogatih.
115. Da Bog isceli strašnu strast lažljivaca.
116. Da porodica sačuva ljubav i jednodušije, kako bi proslavljala Boga.
117. Da Bog umiri surove neprijatelje kada okruže zemlju i počnu da prete i da ih odvrati od njihovih rđavih namera.
118. Da Gospod zaustavi okrutne neprijatelje i da obuzda njihova dejstva kada počnu da ubijaju nedužne žene i decu.
119. Da Gospod podari trpeljivost i smirenje onima koji su prinuđeni da budu uz verolomne i nepravedne ljude.
120. Da Bog sačuva zarobljenike od neprijateljskih ruku, i da im ne bude učinjeno nikakvo zlo dok ne budu oslobođeni (tj. tokom ropstva).
121. Da Bog isceli ljude koji stradaju od uroka.
122. Da Bog podari svetlost slepima i da isceli obolele oči.
123. Da Bog sačuva čoveka od zmijskog ujeda.
124. Da Bog sačuva imovinu dobrih ljudi od onih zlonamernih.
125. Da Bog isceli ljude koji pate od neprestane glavobolje.
126. Da se izmiri posvađana porodica.
127. Da se zloba neprijateljska nikada ne približi kući i da u porodici zavlada mir i blagoslov Božiji.
128. Da Bog isceli ljude koji stradaju od migrene i glavobolje i da pomiluje kamenosrdne i nepravedne ljude koji muče one dobroćudne.
129. Da Bog podari početnicima hrabrost i nadu kako nebi imali teškoća u svojoj službi.
130. Da Bog podari ljudima pokajanje, utehu i nadu kako bi se spasli.
131. Da se Bog smiluje svetu kada usred naših grehova dođe do ratova.
132. Da Bog prosvetli narod kako bi se ljudi primirili i uspokojili.
133. Da Bog sačuva ljude od svake opasnosti.
134. Da se ljudi saberu u času molitve i da se njihovi umovi sjedine sa Bogom.
135. Da Bog zaštiti izbeglice kada napuste svoje kuće i pobegnu, i da ih izbavi od surovih neprijatelja.
136. Da Bog primiri čoveka plahovitog karaktera.
137. Da Bog prosvetli lokalne (gradske) starešine i da ljudi koji im upućuju molbe naiđu na razumevanje.
138. Da đavo prestane da uznemiruje dobronamerne ljude bogohulnim pomislima.
139. Da Bog ublaži svojeglavost očeva porodica koji muče svoje ukućane.
140. Da Bog smekša surovog starešinu koji zlostavlja svoje bližnje.
141. Da Bog umiri pobunu koja izaziva zlo.
142. Da Bog sačuva majku u vreme njene bremenitosti da ne bi pobacila.
143. Da Bog umiri pobunjeni narod da ne bi došlo do građanskog rata.
144. Da Gospod blagoslovi bogougodna dela ljudska.
145. Da Bog zaustavi krvarenja u ljudskom telu.
146. Da Bog isceli pretučene ljude i onima kojima su zlobnici povredili vilicu.
147. Da Bog primiri divlje zveri u planini, kako ne bi učinili zlo ljudima i naneli štetu usevima.
148. Da Gospod podari povoljno vreme kako bi ljudi imali izobilnu žetvu i proslavili Boga. (Svršetak preporuka blaženog Arsenija)
149. U znak zahvalnosti, blagodarnosti Bogu zbog svih velikih dobara, zbog preobilja ljubavi koja nema granica, i zbog njegove dugotrpeljivosti. (Starčeva preporuka)
150. Da Gospod podari radost i utehu našoj ucveljenoj braći koja su u tuđini, kao i našoj uspavanoj braći, koja se nalaze u još većoj tuđini. Amin. (Starčeva preporuka)

. . .

41 komentara

 • …a da i ovako probate…da se zastitite od demona citaju se psalmi: 90,2,3,26,36,37,39,49,53,58,139

  u dusevnoj smucenosti cita se psalm:30
  u uniniji :90,9,26,101
  kada vas klevetaju i odbrana od zlih:4,7,36,51
  kada su vam ljudi zlobni:11
  kada vas gone:53,55,56,141 i tako dalje. Hvala, Bog vas cuvao.

 • Psaltir i psalmi na internetu u elektronskom obliku:

  http://www.svetosavlje.org/biblioteka/Svetopismo/Psaltir/index.htm

  Draga Branka, idite duhovniku po savet i pomoć. I upotreba Psaltira ima svrhu i neka pravila. Iskusan monah ili sveštenik će vam objasniti šta da radite. Nije bogougodno da se samostalno „duhovno lečite“ jer ne znate šta treba da činite.

  Ispričaćemo vam jednu istinitu anegdotu od juče. Posetio nas je prijatelj kojem se loše stvari dešavaju i sve mu se veći problemi gomilaju. Kaže da mu je krst sve teži i teži. Vernik je, barem on tako smatra.

  Pitamo ga da li se ispoveda. Da, kaže, uvek kada ode u Crkvu ispovedi se pred ikonom Majke Božije. Pitamo ga da li se ispoveda svešteniku i pričešćuje. Ne kaže, čini mu se dovoljno to što se ispovedi ikoni. On misli da je to ispravno.

  Mi mu onda objašnjavamo a objašnjavamo i vama: Vernik koji se ne ispoveda svešteniku i ne pričešćuje posle ispovedi i liturgije ne skida grehe sa sebe. Grehovi mu se samo gomilaju i krst mu je sve teži. A njegove molitve se teško čuju na nebu, jer su od grešnog čoveka koji se ne kaje i ne skida grehe sa sebe. I kako onda može očekivati da mu krene u životu i da ne pati kada radi pogrešne stvari.

  Tako i pouka vama, ne radite pogrešne stvari. Idite duhovniku i na liturgiju, postite, molite se, ispovedajte se svešteniku, i pričešćujte se. Tada će vam Psaltir i psalmi biti na korist i čuće se vaša molitva na nebu.

 • HVALA PUNO na savjetu.Postim i pricescujem se svaki post po nekoliko puta i idem na liturgije,ali nikada nisam rekla svesteniku sto mi lezi na srcu STID ME,ne znam zasto.Pogresnim ljudima ispricam brige i grijehe,a ne svesteniku.
  PUNO vam HVALA na ovom savjetu,ispovjedicu se svjesteniku,jednom cu to prelomiti da se lakse osjecam.

 • Držimo vam palčeve Branka da to uradite što pre 🙂

  Istina je da se vernici stide da se ispovede pred sveštenikom. To je stoga što ima malo verskog obrazovanja i što ljudi ne znaju šta se i zašto radi. Pri ispovedi sveštenik ili monah kao Božiji zastupnik na zemlji zastupa našu molitvu i ispoved pred Bogom, jer smo mi bremeniti grehom nedostojni toga – kako kažu sveti starci dok se ne ispovedimo duhovniku „mi smo prljavi sudovi“ u koje se ne sipa čista „voda života“ pričešća.

  Velika je prelast i greh pričešćivati se bez ispovesti, to je nepoštovanje žrtve Isusa Hrista.

 • Moze li se ispovjedati bez pricesca ili samo kada se pricescuje ispovjeda se?
  Ne razumijem se,pa vas zato pitam.Moram li cekati post pa da se ispovjedim ili moze uvijek?
  PUNO VAM HVALA NA SAVJETIMA,AL PUNOO…

 • Već smo vas Branka uputili da se javite svom lokalnom svešteniku, on je vaš duhovnik i nadležan je za vas. On je zadužen da prati vaš duhovni razvoj i da vam tumači stvari.

  On će vam sve to objasniti – i zašto se posti, i kad se vernik ispoveda i kako se pričešćuje. Samo treba da ga pitate.

  Možete se vi ispovediti bez pričešća, ali vam to nije na korist i ništa vam ne donosi. Ispovest i pričešće su povezani. Da bi se ispovedili treba da postite sredom i petkom kako Crkva zapoveda i da se držite pravila za način ishrane. Možete se ispovediti i pre posta, ali se na ispovest dolazi pripremljen i kada vam sveštenik dozvoli i kaže da možete, jer on najbolje poznaje vaše duhovno stanje (ako ste redovni u odlascima na ispovest).

  Zato vam stalno ponavljamo obratite se svešteniku za sve savete.

 • HVALA VAM PUNO NA POMOCI,ispovidila sam se kod igumana kada sam bila na vecernjoj molitvi i jako mi je prijao razgovor sa njim,kao da sam se svega rasteretila.Uz BOZIJU POMOC bicu jos bolje.
  PUNO HVALA NA SAVJETIMA!

 • Kazete da su pricest i ispovest povezani.
  Ja sam bio na sluzbi koju je sluzio Patrijarh Irinej i on je sam u besedi rekao da za pricest nije potrebno svaki put se ispovediti.
  Ko je sad u pravu…on ili drugi koji kazu da jeste potrebno?

 • Овај патријарх ,који за себе каже да је екумениста и паџифиста,није достојан трона Св Саве,па не чуди шта сте чули од њега.Он да је достојан ,не би смео да ту новотарију пропагира!Знамо да је наш вл Николај Србски оставио нама . у свом обилном опусу поруку да не треба да следимо оне ,били и херарси високог ранга ,ако њихова учења нису ускладу са канонима ,као иучење Св отаца,па сад расудите ко је у праву …

 • Da nije dostojan ne bi bio na mjestu na kojem je. Imamo divnog patrijarha, i neka nam ga Bog cuva. Od Boga nam je dat da nas vodi. A kazu da oci vide cega im je dusa puna, tako da se dragi Budo, Bog da ti prosti, zapitaj kako tumacis ono sto procitas. Cuvajte svoje srce i samo ce vam se kazati. Sve sto cujete od svestenika, narocito od patrijarha, ne moze biti pogresno, jer ne odgovarate vi za to, nego svestenik pred Bogom!
  Pozdrav u Hristu!

 • Meni treba pomoc,nemam stana od rata ,orim se ,ali ne ide ,ne mogu ,da dobijem moj na sudu u federaciji,sta ,da radim ocajna sam ,nemam posla,para..nista mi u zivotu ne ide ,ali idem u crkvu,postim,molim se Bogu.

 • @ dada

  Ne bi da pametujemo ljudima koji imaju puno briga i u nezavidnoj su situaciji ali bi da vam skrenemo pažnju na pouke svetih staraca i duhovnika. Oni su govorili da ma u kakvoj da si situaciji i stanju, svaku brigu i svako breme treba Gospodu predati ili Bogorodici koja je naša velika zastupnica.

  Prirodna je reakcija da u mucu ljudi postanu grozničavi i da molitve uznose napeto i da traže i iščekuju od moljenja i odlaska u crkvu da im se molitve brzo ispune. A molitve se najpre ispunjavaju smirenima duhom i srcem, koji su vedri i bezbrižni, koji kada tuguju i plaču to čine ne zbog svojih gubitaka nego zbog svojih greha i grehova sveta.

  Molite se svom svecu zaštitniku i redovno makar jednom nedeljno mu pročitajte Akatist i prepustite brige svom svecu zaštitniku, on zna bolje šta vama treba i kako da to dobijete. Mnogi se za posao i stan mole Svetoj Kseniji Petrogradskoj. Velika zastupnica na tom polju.

 • Dado, vaš svetac zaštitnik je vaša krsna slava, svetac koga proslavljate kao slavu. A možete smatrati i sveca zaštitnika onog svetitelja ili ikonu Majke Božije koja se proslavlja na dan vašeg rodjenja.

 • Draga Dado,

  ako zaista svim srcem verujes da je Isus Hrist Sin Boziji, rec Bozija, i da je on Istina (govorio istinu), Put (jedini put koji vodi Bogu) i Zivot (da kroz veru i poverenje u Njega imas zivot vecni)-TI SI ZAISTA DETE BOZIJE (to pise u Jevandjelju po Jovanu).

  Dalje pise i da je Bog tako voleo svet, (odnosi se na nas) da je dao svoga jedinorodnoga Sina (Isusa Hrista)da SVAKO KOJI VERUJE U NJEGA NE PROPADNE NEGO IMA ZIVOT VECNI.

  Hrist je DOBROVOLJNO
  uzeo na sebe SVE GREHE SVETA(i tvoje,i moje)tako da ako ga prihvatis za svoga spasitelja, ti od gresnika postajes PRAVEDNIK BOZIJI,

  uzeo je i Prokletstvo na sebe – da ti i ja primimo BLAGOSLOV BOZIJI,

  uzeo je i nosio nase BOLESTI I SLABOSTI, i u Njegovim ranama smo MI ISCELJENI,

  uzeo je i nasu SMRTNU KAZNU i BIO(na kratko)OSTAVLJEN OD BOGA- tako da mi IMAMO VECNI ZIVOT I NIKADA NE BUDEMO OSTAVLJENI NITI ODBACENI OD BOGA.

  SVE STO JE HRIST ZASLUZIO SVOJIM PRESVETIM ZIVOTOM- BOG JE DAO ONOME KO JE SE ZA ZIVOT SA HRISTOM ODLUCIO, A SVE ONO STO SMO MI NASIM BEZBOZNIM ZIVOTIMA ZASLUZILI,BOG JE STAVIO NA HRISTA-ON JE PRIMIO KAZNU UMESTO NAS,i UMESTO TEBE LICNO.
  TO POKAZUJE OGROMNU LJUBAV OCEVU.

  Hrist je treceg dana Vaskrso, i data mu je sva vlast na nebu i na zemlji, i najvece ime.

  ON kaze: Dodjite MENI svi vi koji ste umorni i preoptereceni, i JA cu vam dati odmor, JA cu vas rasteretiti, bacite SVE vase brige na MENE, i ne brinite se za sutra, ili sta ce te jesti i piti, ili sta ce te obuci – zna Otac vas da ovo sve vama treba ; ako vi, iako ste tako nesavrseni, znate dobre darove dati svojoj deci – koliko vise ce Otac vas nebeski (koji je perfektan otac pun ljubavi i svemoguc)dati deci svojoj (tebi i meni Dado) ako ga zamolimo.
  Trazite i nacicete
  kucajte i otvorice vam se
  zamolite i dobicete.

  Draga Dado,

  neznam da li ti je neko vec rekao, ali HRISCANSTVO NIJE RELIGIJA.
  Hrist nije dosao da stvori novu religiju, vec da nam pokaze ljubav koju Bog ima za nas, lececi sve bolesti, izgoneci djavole koje su mucili ljude i cinili ih bolesnim, davao je ponovo zivot onima koji su umrli,hranio je gladne, sedeo je sa onima i tesio ih i ucio one koji su od drugih bili odbaceni…

  Hrist je dosao da od nas, koji smo bili ROBOVI kneza ovoga sveta (sotone)-nacini DECU BIZIJU!
  Hrist je dosao da nam omoguci, da ponovo (mi ljudi, kao tada Adam i Eva)zivimo u zajednici sa Bogom, budemo ispunjeni njegovom slavom i njegovim svetim duhom, da razgovaramo s njim, da se radujemo Zivotu i sve zajednicki radimo.

  BOG U NAMA JE IZVOR svega sto nam treba:
  Izvor ZIVOTA,
  Ljubavi,
  Mira/Spokoja,
  Radosti,
  Zdravlja – telesnoga i dusevnoga,
  Slobode(on nas oslobadja od negativnih emocija, zavisnosti, briga, strahova,,)
  Dobre volje,
  Kreativnosti,
  Mudrosti,
  Snage,
  Izdrzljivosti……

  Bog jeste ljubav, i milost i dobrota, i zaista je silan i sve mu je moguce i zaista ZELI da ga upoznamo, da nam pokaze koliko nas voli, kakve misli i planove ima za nas, koliko smo mi vredni u njegovim ocima, i da zaista spoznamo sta to znaci biti DETE SVEMOGUCEG BOGA, i biti NANOVO RODJEN DUHOM NJEGOVIM.

  To moze svako da se licno uveri ako mu se od srca obrati i kaze mu svojim recima; OCE, pomozi mi da te upoznam. Zelim da znam da li je ovo sve istina.
  Molim te ispuni me duhom Tvojim svetim i pokazi mi Tvoje srce i Tvoja osecanja za mene, Tvoje misli, Tvoje puteve , Tvoju volju za mene. Nauci me da poznam tvoj glas, pomozi mi da razumem onako kako ti zelis tvoju pisanu rec(bibliju),
  i pomozi mi da upoznam bracu i sestre u Hristu koji vec zive zajednistvu i ljubavi sa tobom, kako bi mi i oni pomogli da rastem u veri i spoznaji, a sa tim i u ljubavi.
  Molim Te Oce u ime Sina Tvojega Isusa Hrista. Amen

  Draga Dado, ne gledaj ni levo ni desno, ne moli se ni Andjelima ni Prorocima ni Svecima ( i ti si svetac Boziji – kroz veru u Hrista), za SVE sto ti treba, SVE sto te muci i sekira, SVE sto nosis vec godinama na dusi i u srcu,za sve tvoje rane, strahove, bolesti obrati se direktno Ocu – tako je Isus Hrist rekao uceci ucenike svoje kako i kome da se obrate, znas i ti :“Oce nas…

  Ti si njegovo detence i on se raduje kada mu se obratis, kada mu otvoris srce i sve kazes, kada se ne stidis, vec mu sve ispricas (on i onako zna, ali voli od tebe da cuje), kad si potpuno otvorena i iskrena, kada mu poveris stvari koje nikome jos nisi ispricala – na taj nacin mu pokazujes poverenje, i zelju za bliskoscu – sto je i Njegova zelja, i na taj pricinjavas mu veliku radost, i dok njegovo srce bukti od ljubavi on vec ima plan i vec radi na tome.
  Ti si NJEGOVO detence.

  ILI SE OBRATI HRISTU, on je rekao,
  jovanovo jev.glava 14:
  13 I šta god zaištete u Oca u ime moje, ono ću vam učiniti, da se proslavi Otac u Sinu.

  14 I ako šta zaištete u ime moje, ja ću učiniti.

  15 Ako imate ljubav k meni, zapovesti moje držite.

  Isto tako i u Jovan. jev.16:
  23. zaista vam kažem da šta god uzištete u Oca u ime moje, daće vam.

  24 Dosle ne iskaste ništa u ime moje; ištite i primićete, da radost vaša bude ispunjena.

  Draga Dado, neka dragi Gospod sve tvoje molitve uslisi i sve tvoje rane isceli i ispuni te svojim Duhom svetim tako da carstvo Bozije bude u tebi u ime Isusa Hrista Ga molim.

  Tvoja sestra u Hristu
  Lela

 • Hvala Brate Gerasime, naravno Imam Sveto Pismo, Imam i tekst psalma 27, ali bih volela da Imam na Audio formatu da slusam pojanje. Imam 56, 90, 117 i jos mnoge druge, ali 27 kao pravoslavnu duhovnu muziku ne mogu da nadjem. Jos jednom hvala. Pozdrav

 • Sta znaci pricesce. Da li je to cin kada osoba odluci da posti ode u crkvu i pricesti se i onda nastavi post i kada se post zavrsi ta ista osoba ode u crkvu i pricesti se i time je njeno postovanje zavrseno. Jel to i jedan jedini cin u pricescu. Da li postoji nacin pricescivanja i u drugim slucajevima molim objasnjenej. Buni me to sto se stalno potencira da se treba pricestiti pa mi molim Vas objasnite kad i u kojim situacijama se treba pricescivat osim kad je pocetak posta i zavrsetak. Imal to negde podrobnije napisano i objasnjeno. Molim odgobvor. Milivoje

 • @ Milivoje

  Pričešće je suština verskog života, bez pričešća nema spasenja duše. To nije nikakav formalan čin, naprotiv, vernik treba da se pripremi za pričešće, jer je to čin kada se Hristovo telo sjedinjuje sa našom dušom, da bi je očistilo od greha za život večni.

  Gospod ne oprašta automatski grehe samim činom pričešća, jer osoba mora da se seti svojih grehova, da se pokaje i ispovedi, da posti i da se moli, da bi dostojno pristupila činu pričešća. Kao što prljavi ne možete na operaciju, tako ni puni greha ne treba da pristupate svetim darovima.

  Postite zato što su neki gresi i zli dusi toliko ukorenjeni u osobama da se samo postom i molitvom mogu isterati. Post i molitva čiste dušu a na pričešću Gospod otpušta vaše grehe sa duše. Da su vam gresi oprošteni znate po tome da taj greh nema više vlast nad vama, lakše se odupirete osudjivanju drugih, sujeti, stomakougadjanju, varanju, laganju, neke bolesti vas napuštaju, nečiste misli vas više ne uznemiravaju.

  Potražite u kategoriji duhovnost tekstove o pričešću, molitvi i grehu.

 • Sloba, potražite savet od svog sveštenika i duhovnika šta i kako da radite, on će vas uputiti i daće vam blagoslov šta da radite.

  Pravoslavlje nije magijska praksa da se na druge ljude utiče našim željama i voljom uz pomoć zlih duhova koji deluju kroz magiju i vračanje, već je to molitva Bogu da nas od takvih duhova zaštiti i očisti dušu našu. U tom smislu kada se molite za nekoga vi mu svojom molitvom pomažete da duhovno ojača, ali ne narušavate njegovu volju.

  Vaša molitva se upućuje Presvetoj Bogorodici ili Svetima da ga urazume, ali ipak njegova je volja da li će se otrgnuti od greha ili ostati u njemu. Ali vaša molitva može mnogo da mu pomogne i olakša mu duh od vlasti opsesija koje upravljaju njime.

  U svakom slučaju pitajte sveštenika, jer nije dovoljno samo da se molite, da izgovarate reči molitve ako i vaša duša nije očišćena od greha. Što je nečija duša čistija, to je njegova molitva delotvornija. Tako da morate prvo na sebi da poradite da bi pomogli svom mužu.

  „Kad je jedan od supružnika svet, i drugi će se kroz njegovu molitvu posvetiti“

 • Molim da mi neko kaze pravi nacin /ili molitvu/ kako dovesti svoju neverujucu decu na duhovni put? Iako vide da im je jako tesko nositi svoj krst. I sam sam nedugo na duhovnoj stazi, pa mi treba pomoc. Unapred velika hvala.

 • Molim da mi neko kaze pravi nacin /ili molitvu/ kako dovesti svoju neverujucu decu i zenu na duhovni put? Iako vide da im je jako tesko nositi svoj krst. I sam sam nedugo na duhovnoj stazi, pa mi treba pomoc. Unapred velika hvala.

 • MOJCILO molite se Bogorodici i Krsnoj slavi i čitajte psalme 50,51,90,91.Za pomoć kod vere obratite se nekom od Svetih Apostola ili Apostolu Tomi ili Svetom Simeonu Stolniku,čitajte Jevanđelje svakodnevno.pozzz

 • Nije samobpatrijarh ekumenista vec cela spc, ako nizbog cega drugog onda zbog toga sto je clan svetskog saveta crkava srzi ekumenizma, jedina istinska crkva u srbiji je srbska istinski. Pravoslavna Crkva ili srbski ziloti oni jedini cuvaju izvorno pravoslavlje na celu sa Akakijem

 • U svetoj zemlji dok sam boravila ..Izraelu ..Palestini na službama pa čak i u crkvi vaskrsenja hristovog NIJE bilo ispovijesti prije pričesti…Na svetoj gori Atonu moj muž i sin su se takođe pričestili a da tog momenta nisu postili…monah koji je bio zadužen za njih im je rekao da je bitno da postove poste u toku godine i ispovijedaju,pričešćuju se i stim mogu se i u ovoj prilici pričestiti i ako nisu trenutno u postu..stim želim da kažem zbog patrijarhove Irineja izjave da nije nužno sv.put ispoviditi se prije pričesti ..da je u pravu!!!Postoje izvanredne situacije i vjerovatno se ta izjava na to odnosila

 • Što se tiče Psaltira i Davidovih psalmi mogu da ga kažem po vlastitom iskustvu da pročišćavaju …oplemenjavaju….razrešavaju prosto što bi naš narod relao bir lijek za dušu!
  Ali naravno da nije dovoljno baviti se samo Davidovim psalmama odnosno treba slijediti Božije zapovijesti prakticirati vjeru pravoslavnu to jest molitva,ispovijest,pričeće i činiti dobra djela a ono najvažnije vjerovati zaista.
  Ko to čini pa makar svako po svojim mogućnostima mora osjetiti pozitivan pomak u svom životu.
  Slava Gospodu za sve!

 • Moja zena i ja nasli se u velikoj neprilici, te po preporuci naseg duhovnika, citali psaltire. 10 psaltira na dan, a posle svakog psaltira zastanemo i pomolimo se dragom Bogu za ono sto nam je na srcu. Cudnovato je to sto posle svakog psaltira, nasa molitca postaje cistija i razgovetnija. Medjutim jedne noci posle zavrsenih 150 psaltira, mojoj zeni u san dodje nekakv muskarac (verovatno neki svetac) te oni povedu razgovor o psaltirima, a on joj kaze da ponovo procita psaltir „170“. Naravno obadvoje se nasmijasmo, posto smo taman zavrsili 15-todnevnu molitvu po 10 na dan, i zanmo da postoji samo 150 psaltira, ali nam to bi veoma cudno.
  Ne bilo mi tesko, ja na internetu potrazim psaltir 170, tek da proverim da li je netko imao slicno iskustvo.
  A tamo …. Psaltir 119 je najduzi Davidov psaltir i jedini je preko 170 redova (176), procitajte red 170

  „170. Neka dodje moljenje moje preda te,
  Po rijeci svojoj izbavi me.“

  To je bila sveceva poruka!

  Slave tebi Gospode!

 • Ja imam Psaltir prevod DJ. Danicica pa ova gornja numeracija ne vazi . Molim Vas ko zna neka napise gde se moze nabaviti novi Psaltir . .

 • @Vere prodan,

  Citaj cijeli Psalitir svaki dan. Koliko vremen se potrosi na drustvene mreze dnevno, izdvoji za citanj psaltira.

  Easy mate

Ostavite komentar