Sveti vladika Nikolaj Velimirović

 

O Psaltiru i psalmima – govor u Njujorku vladike Nikolaja pred izlaženje novog izdanja Psaltira na srpskom jeziku

.

Psaltir je jedinstvena knjiga svoje vrste, i to ne samo među biblijskim knjigama nego i u svoj religioznoj književnosti sveta. To je molitvenik svoje vrste, poezija svoje vrste, muzička ritmika svoje vrste, opštenje s Bogom svoje vrste. No, glavno je opštenje s Bogom skroz i skroz, s Bogom ličnim i svemoćnim, koji sve vidi, sve čuje, i u svemu dejstvuje, opredeljujući sudbe ljudi i naroda dalekovidnim planovima, koji se svi sustižu i završuju u Hristu.

Sveti Oci istočne i zapadne crkve, veoma su cenili Psaltir, i zapovedili da se isti čita i javno i privatno. Ovako piše sv. Vasilije Veliki:

„Psalmi su tišina duše, darovatelji mira, uspokojitelji smutnih i burnih pomisli; oni umekšavaju razdraženje duše i umeravaju neuzdržljivost… Iz Psalama poznaješ veličinu hrabrosti, strogost pravde, krasotu celomudrenosti, savršenstvo razumnosti, uzor pokajanja i svakog dobra koje god pomisliš“.

Dejstvo Psaltira je sasvim neposredno. Nema čoveka, koji čitajući Psalme ne oseti da se to govori baš o njemu lično, rešavaju zagonetke njegovog života, objavljuju njegove tajne i strahovanja, trzaji, mučenja i nadanja. Niti ima druge knjige u svetu, koja je svojom iskrenošću i otvorenošću veći utuk svakom licemerstvu i farisejstvu.

Još od apostolskih dana Psaltir je ušao u upotrebu kao bogoslužbena knjiga. Bez njega se ne svršava ni jedno bogosluženje u pravoslavnoj crkvi. U manastirima se Psaltir pročitava ceo u toku svake sedmice. Izuzetno po Karejskom Tipiku sv. Save u njegovoj Isposnici, Psaltir se pročitava celinom svaki Božiji dan, evo već 700 godina. Tako je zapovedio sveti otac Sava da se čini za spasenje naroda, i tako se drži. Sve do u drugu polovinu 19. veka učila su deca u posetnim školama ruskim i srpskim čitanje Psaltira i Časoslova. I bilo je manje zla u svetu.

Kao što je poznato, prvi prevod Psaltira na crkvenoslovenski jezik izvršila su sveta braća Kiril i Metodije, ne sa jevrejskog, nego sa Septuaginte, što je i bolje. Srpski prevod Đure Daničića, mada sjajan po bogatstvu i oblicima jezika, učinjen je sa evropskih prevoda, te ima grešaka, koje bi u nekom drugom izdanju trebalo ispraviti. No, naš cilj zasad nije bio da ispravljamo stvari, niti činimo novi prevod, no da ujednačimo numerisanje Psalam sa slovenskim tekstom, i da srpski Psaltir podelimo na katizme radi koristi novonačalnih po manastirima kao i bogomoljnog naroda, da bi s razumevanjem mogli pratiti čitanje crkvenog Psaltira. Uz to smo još hteli da, po prvi put do sada, štampamo srpski Psaltir u jednom ukusnom i dostojnom izdanju, kako to i priliči ovoj svetoj knjizi.

Svi trudbenici oko „Svečanika“ smatraće sebe dovoljno nagrađenim, ako ovaj Psaltir prvi put u ovakvom obliku i ruhu donese srpskim čitaocima onu duhovnu svetlost, moralnu jačinu i nebesnu utehu, koju ovo bogonadahnuto delo od pamtiveka donosi narodima po vascelom svetu.

Njujork 1955 godine.

. . .

Psalam 1.

Psalam Davidov

 

BLAŽEN čovek koji ne ide na veće bezbožnika,

i na put grešnika ne stade,

i na sedalište pogubnika ne sede.

Nego je u zakonu Gospodnjem volja njegova,

i u zakonu Njegovom poučava se dan i noć.

I biće kao drvo zasađeno kraj izvora voda,

koje plod svoj donosi u vreme svoje,

i list njegov neće otpasti,

i sve što radi preuspeće.

Nisu takvi bezbožnici, nisu takvi,

nego su kao prah koji vetar razmeće sa lica zemlje.

Zato neće ustati bezbožnici na sudu,

niti grešnici u saboru pravednih.

Jer zna Gospod put pravednih,

i put bezbožnika propašće.

. . .

Sveti Vasilije Veliki

Pravilo Vasilija Velikog o čitanju Psaltira

.

Niko u drugim knjigama ne slavi Boga tako kao Psaltir, knjiga korisna za dušu, koji slavi Boga zajedno sa anđelima, uznosi i peva visokim glasom i podražavajući anđele. Ovde se đavoli kunu i progone, nagone na plač i ranjavaju, za careve i knezove i za ceo svet moli Boga. Psaltiri sami od sebe mole Boga više od svih drugih knjiga.

Ova knjiga, koja se zove Psaltir, slična je velikom moru, koje nikad ne oskudeva vodom, niti se smanjuje oticanjem reka i izvora, tako se i Psaltir ne umanjuje nikad pevanjem. Psaltir je smelo i hrabro obraćanje Bogu za spasenje duše, velika je korist u postu, klanjanju i čitanju Psaltira. Ako, brate, kažeš nemoćan sam i ne mogu svršavati ovo pravilo, jer sam telo, pogledaj u vazduh i vidi kako sunce i mesec i zvezde i danju i noću ne prestaju ići svojim putevima ispunjavajući Gospdonje zapovesti. I kao ognjena stvorenja ne jedu, ne piju niti očekuju kazne, a boje se Boga i ne prestaju ispunjavati Njegove zapovesti. A ti, brate, ako i jesi telesan, od tela i krvi, jedeš i piješ, i dovoljno spavaš. Ima neki koji ustaju u ponoć, klanjaju se i mole Bogu, stalno rade i za sve blagodare svome Tvorcu. I opet govore kako prosta i nemoćna priroda veode boji se Boga, ne prestaje danju i noću teći i natapati i umivati ne samo ljude veći i zemlju, životinje i ptice, zveri i gmizavce, sve napaja i na zemlju izliva. I ti, brate, kako o sebi ne misliš i o sebi ne znaš?

Bogu je sve moguće, a čoveku nije ništa moguće. Zato se hrabri i krepi i Bog će ti pomoći; govori (car) David: poštuj Gospoda i čuvaj put Njegov i uzvisiće te i nasledićeš zemlju. Zato nemoj ni jedan dan ostati da ne čitaš Psaltir. Ako neki dan ne čitaš, onda nastoj da od sutradan, počevši od početka ne prestaješ čitati, zbog svoje lenjosti. Sveti apostol Petar kaže: jedan dan našeg života je kao hiljada godina i hiljade godina kao jedan dan, ali od njih nema nikakve koristi.

Braćo, sve vreme ovog sveta okreće se kao kolo. Danas sunce, sutra mrak i kiša i sneg, danas veselje i svadba, a sutra plač i tuga, ali ako se sam brineš o spasenju svoje duše, ispravićeš što je naređeno, naučišćeš se zapovestima Božijim i otvorićeš oči svoje da se naučiš čudesima zakona Gospodnjeg.

Kada su braća upitala velikog Jovana Zlatousta: da li je dobro ostaviti Psaltir, on reče: bolje je da sunce ostavi put svoj, nego ostaviti Psaltir, jer više je koristi učiti se u psalimima i pažljivo čitati Psaltir. Sve su, veli, knjige na korist (čoveku) i na tugu đavolu, ali ni jedna nije kao Psaltir.

.

Psalam 50.

1. Pomiluj me Bože po velikoj milosti svojoj i po obilju milosrđa svoga očisti bezakonje moje.

2. Operi me sasvim od bezakonja moga i od greha moga očisti me, jer ja znam bezakonje svoje i greh je moj stalno preda mnom.

3. Tebi jedinome sagreših i zlo pred Tobom učinih, da se opravdaš u rečima svojim i da pobediš kad ti sude.

4. Gle, u bezakonjima se začeh i u gresima me rodi mati moja.

5. Jer gle, istinu ljubiš i javljaš mi nepoznate i tajne premudrosti svoje.

6. Pokropi me isopom i očistiću se; operi me i biću belji od snega.

7. Daj mi da čujem radost i veselje, da se prenu kosti potrvene.

8. Odvrati lice svoje od grehova mojih i sva bezakonja moja očisti.

9. Srce čisto sazdaj u meni Bože i duh prav obnovi u utrobi mojoj.

10. Ne odbaci me od lica Tvoga i Duha Tvoga Svetog ne oduzmi od mene.

11. Daj mi radost spasenja Tvoga i duhom vladalačkim učvrsti me.

12. Naučiću bezakonike putevima Tvojim i nepobožni će se obratiti Tebi.

13. Izbavi me od krvi Bože, Bože spasenja moga; obradovaće se jezik moj pravdi Tvojoj.

14. Gospode, otvori usta moja, i usne moje će kazivati slavu Tvoju.

15. Jer da si hteo žrtve, prineo bih Ti; za žrtve paljenice ne mariš.

16. Žrtva Bogu je duh skrušen; srce skrušeno i smireno Bog neće poniziti.

17. Po dobroti svojoj Gospode, čini dobro Sionu, neka se podignu Zidovi jerusalimski.

18. Onda će Ti biti mile žrtve pravde, prinosi i žrtve paljenice; tada će metati na žrtvenik Tvoj teoce.

.

Sveti otac Augustin

O snazi Psaltira

.

Pevanje Psaltira ukrašava duše, priziva anđele na pomoć, progoni demone, izgoni tamu, gradi svetinju, grešnom čoveku je lečenje uma, spiranje greha, slično je milostinji svetih, utvrđuje veru, nadu, ljubav, prosvećuje kao sunce, čisti kao voda, pali kao oganj, kao jelej podmašćuje, zastiđuje đavole, pokazuje Boga, gasi telesne pohote, ulje je milosrđa, kocka veselja, čestitost anđela, izgoni svirepost i utišava svaki bes, ublažava gnev, trajna je Božija hvala i slično je medu.

To je izabrana pesma pred Bogom, odgoni sve grehe, a stvara savez ljubavi, sve prelazi, sve ispunjava, sve uči, svima pokazuje, dušu veliča, usta čisti, srce veseli, zida visok stub, čoveka prosvećuje, čula otvara, ništi svako zlo i pokazuje savršenstvo.

Ko ima razum i ljubav njegovu ima, takođe i strah i hvalu Božiju u srcu svom. Nikad ne otpada od toga, niti će molitva njegova biti odbačena, već će se na kraju radovati pred Bogom. On je mir savesti i vesnik mira. Tako Psalmi mole za budućnost, uzdižu sadašnjost, kaju se za prošlost, raduju se za dobra dela, sećaju se radosti nebeskog carstva, protive se đavolskim silama, pokazuju svetlost istine, stvarima su uteha, mladima ukras, savršeno iskustvo staraca, kojima je sam Hristos Bog pomogao i kroz čija je usta, kao proroka naučio nas da se pažljivo molimo. Njemu neka je čast, hvala i veličanstvo, blagoslov i svetlost, premudrost i blagodarenje, sila i snaga, zajedno sa Bogom Ocem i Svetim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

.

Psalam 150.

1. Hvalite Boga u svetinji njegovoj, hvalite ga na tvrđi slave njegove.

2. Hvalite ga prema sili njegovoj, hvalite ga prema visokome veličanstvu njegovu.

3. Hvalite ga uz glas trubni, hvalite ga uz psaltir i gusle.

4. Hvalite ga s bubnjem i veseljem, hvalite ga uz žice i organ.

5. Hvalite ga uz jasne kimvale, hvalite ga uz kimvale gromovne.

6. Sve što diše neka hvali Gospoda! Aliluja!

.

Molitva Svetoj Trojici pre čitanja Psaltira

Presveta Trojice, Bože naš i Stvoritelju svega sveta, pohitaj i upravi srce moje, da počnem s razumom a dovršim dobrim delima čitanje ove nadahnute knjige, koju Sveti Duh kroz usta Davidova proglasi, a koju ja nedostojni hoću sada da čitam. Poznajući svoje neznanje, pripadam k Tebi, i molim Ti se, i tvoje pomoći prosim: Gospode, upravi um moj i ukrepi srce moje, da mi ne bude ustima teško čitati, no da mi se razum veseli rečima ove knjige. Pomozi mi, Gospode, da ono što naučim primenim na dobra dela, kako bi me moja dobra dela stavila s desne strane na Strašnom Sudu Hristovom, sa izabranim tvojim. A sada, blagoslovi Gospode, da s uzdisajem, čitam ovako:

– Priđite poklonimo se Caru našem Bogu!

– Priđite poklonimo se Hristu Caru našemu Bogu!

– Priđite poklonimo se samome Hristu, Caru Bogu našemu!

. . .