Redakcija Bloga

.

Akatist Sveta Petka – Pesma hvale Prepodobnoj i Bogonosnoj Materi našoj Paraskevi – Svetoj Petki

Dan Svete Petke se po novom kalendaru praznuje 8. avgusta kao i 27. oktobra kada je i porodična Slava vernika, i tada se u Crkvi čita Akatist Sveta Petka

.

Žitije Svete Petke je na linku ovde.

.

Kondak 1.

Izabrana od Gospoda da na tvrđavi Crkve zasijaš, prepodobna mati Paraskevo, žitijem tvojim angelima sličnim, zasijala si celom svetu kao presvetlo sunce i onima koji su u telesnim i duhovnim bolestima javila si se kao isceliteljka. Zbog toga ti sa verom kličemo:

Raduj se, uteho ožalošćenih, prepodobna mati Paraskevo!

Ikos 1.

Pokazavši angelsku revnost, vrednu divljenja, žitije svoje vrlinama si na zemlji ukrasila, udostojila si se da na nebesima budeš sa angelima. Sa njima dakle, usrdno moli Čovekoljupca da izbavi od nevolja i bede sve koji ti ovako vapiju:

Raduj se, jer si svojevoljno prihvatila blagi jaram Hristovih zapovesti!

Raduj se, jer si životom tvojim ukorila sujetu sveta!

Raduj se, jer si srce svoje od svih strasti sačuvala!

Raduj se, jer si vršenjem zapovesti zadobila prema sebi ljubav Božju!

Raduj se, jer nas učiš nošenju krsta u sledovanju za Hristom!

Raduj se, uteho ožalošćenih, prepodobna mati Paraskevo!

Kondak 2

Videvši promenljivost zemaljskih stvari, ostavila si svetske meteži i u pustinju si se uselila, gde si mnogim postom i molitvama kao miomirnom hranom dušu svoju hranila, pobožno kličući: Aliluja!

Ikos 2.

Zadobivši um i pravu veru i savršenu ljubav, Bogomudra Mati, uzdržanjem i smirenjem sebe si ukrasila, zbog čega si i bila hram Božji i obilni izvor čudesa. Toga radi, pobožno ti pevamo:

Raduj se, savršeni obrascu jevanđelskog samoodricanja!

Raduj se, jer si dugotrajnim siromaštvom stekla slavu i večno bogatstvo!

Raduj se, jer si zavetom siromaštva pokazala visinu duha!

Raduj se, svetla visino smirenja!

Raduj se, jer si podvizima svojim uništila sile koje upropašćuju duše!

Raduj se, jer si visinom podviga svojih sve zadivila!

Raduj se, uteho ožalošćenih, prepodobna mati Paraskevo!

Kondak 3.

Ukrepljena silom Duha Svetoga, odvažno si izdržala isposničke podvige, prepodobna, i suzama svojim pobedila si gordog neprijatelja, pevajući sa blagodarenjem Bogu: Aliluja!

Ikos 3.

Imajući svagda u umu izobraženje budućeg suda Hristovog i prolivajući tople suze, Preblažena, ukrasila si svećnjak duše svoje, koji je spreman da sretne najpravednijeg Sudiju. Njega, dakle, moli da udostoji stajanja na desnoj strani i nas koji ti verom pevamo ovako:

Raduj se, stanu Presvetoga Duha!

Raduj se, jer si ceo život svoj osvećivala neprestanim prizivanjem imena Božjeg!

Raduj se, jer si uspela u molitvenim stajanjima prema Bogu!

Raduj se, jer si silom molitve pobedila đavolska iskušenja!

Raduj se, jer si poslednjim pominjanjem od greha sebe sačuvala!

Raduj se, jer si Bogu savršeno ugodila!

Raduj se, prepodobna mati Paraskevo, uteho ožalošćenih!

Kondak 4.

Buru sadašnjeg života odbacila si, prepodobna, zadobivši dobrovoljno siromaštvo Hrista radi, velikim vrlinama si se obogatila, i mnoge u revnosti načinom života si podigla, učeći ih da kliču Hristu Bogu: Aliluja!

Ikos 4.

Čuvši Gospod molitve i uzdisanja tvoja, nasamo i u tajnosti vršena, blažena Mati, na nebesima pred angelima proslavi javno trudove tvoje; i sada hodeći Božanskim rajem, pomeni i nas koji ti kličemo ovako:

Raduj se, vredna hvale sabesednice angela!

Raduj se, velika krasoto svetitelja!

Raduj se, savršena i visoka pohvalo prepodobnih!

Raduj se, ukrase pravednih i posnicima uzore!

Raduj se, devstvenima i monahinjama slavo i bogosvetla kruno!

Raduj se, tvrđavo hrišćanska i snažna zastupnice!

Raduj se, uteho ožalošćenih, prepodobna mati Paraskevo!

Kondak 5.

U tišini si okončala žitije svoje, blažena mati Paraskevo, siromaštvom se ukrasivši i uzdržanjem prosvetlivši, biljem se samohraneći i sa umilenjem Vladiki pojući: Aliluja!

Ikos 5.

Videvši Presveti Duh čisto žitije tvoje i neizmerno tvoje smirenje, pokaza te slavnu u čudima, Preblažena. Stoga si iz života ovog prešla u ono blaženstvo gde sa horovima pravednika posreduješ za sve koji ti sa umilenjem pevaju:

Raduj se, miomirisni izdanče pustinje!

Raduj se, najbolja pustinožiteljko!

Raduj se, jer si srpom molitava svojih trnje strasti sasekla!

Raduj se, jer si prolivanjem suza svojih grehovni plamen ugasila!

Raduj se, jer si svaki đavolski napad odagnala!

Raduj se, jer vrlinskim životom svojim lenjivca na pokajanje pokrećeš!

Raduj se, uteho ožalošćenih, prepodobna mati Paraskevo!

Kondak 6.

Propovedniku istine, Iliji divljenja dostojnom, i Jovanu Preteči, svetiljki pokajanja, upodobila si se, prepodobna Mati, odbacivši sve brige žitejske i svagda se poučavajući molčaniju u gorama, bdenju i sećanju na smrt, pojući Bogu: Aliluja!

Ikos 6.

Zablista ti svetlost nebeska dok si sa umilenjem stajala na svenoćnoj molitvi i, gle, angeo Gospodnji stade pred tebe javivši ti Božje blagovoljenje da se vratiš u otadžbinu svoju jer treba tamo telo svoje zemlji da predaš, a duhom da se preseliš u naselja nebeska. Zbog toga ti kličemo ovako:

Raduj se, jer si se još u ovom životu udostojila da gledaš lice angelsko!

Raduj se, jer si pobožno ispunila volju Božju!

Raduj se, jer si se u crkvi Vlahernskoj Božjoj Majci žarko molila!

Raduj se, jer si sebe Njenom toplom zastupništvu predala!

Raduj se, jer si se pri ishodu za ceo svet usrdno molila!

Raduj se, jer si nakon ishoda svoga večni život pronašla!

Raduj se, uteho ožalošćenih, prepodobna mati Paraskevo!

Kondak 7.

Hoteći da se od ovog veka predstaviš kao zvezda si zašla od sveta ovog, Prehvalna, i zablistala u životu nebeskom, ostavivši nam kao zoru vrline i savršenstvo žitija svoga, ozarujući srca svih koji sa verom kliču Bogu: Aliluja!

Ikos 7.

Ispunivši novi zakon blagodati, na nebo si se kočijama vrlina uznela, divljenja dostojna, i sada se sa činovima nebeskim raduješ. Sa njima se, dakle, moli Spasu Hristu za sve koji ti ovako kliču:

Raduj se, jer si se udostojila naselja lepota Hristovih!

Raduj se, jer si za podvige svoje od Gospoda višestruku platu zadobila!

Raduj se, jer si sa neba primila venac neuveli!

Raduj se, jer jasno gledaš Božanstvo Triipostasno!

Raduj se, jer sa angelima na nebesima obitavaš!

Raduj se, uteho ožalošćenih, prepodobna mati Paraskevo!

Kondak 8.

Neobično i čudesno viđenje ukaza se hristoljubivom Georgiju: misleći da pred sobom vidi neku caricu kako na presvetlom prestolu sedi okružena mnoštvom blistavih vojnika začu te gde mu govoriš: „Georgije uzmite mošti moje i na posebno ih položite mesto, pojući Bogu: Aliluja!“

Ikos 8.

Sav sabor hrišćanski, čuvši Georgijeve reči, priteče k moštima prepodobne Paraskeve i sa velikom ih usrdnošću izvadivši, obradova im se kao blagu mnogocenom i časno u crkvu položi, sa ljubavlju ovako pojući:

Raduj se, radosna vesti hrišćanima!

Raduj se, blistava zvezdo vere, jer verne prosvetljuješ!

Raduj se, izmirno mirisna, kojom je crkva Hristova zamirisala!

Raduj se, neistrošiva riznice darova Božjih!

Raduj se, izvore Bogom poslani, iz koga vernima ističu vode isceljenja!

Raduj se, jer svima vernima, blagodaću Hristovom, rane isceljuješ!

Raduj se, uteho ožalošćenih, prepodobna mati Paraskevo!

Kondak 9.

Veliku revnost imaše blagoverni car Jovan Asen primivši vest gde leže tvoje čudotvorne i svete mošti, prepodobna Paraskevo, i prenese ih u grad svoj Trnovo, i sa velikim počastima položi u crkvi svojoj, gde izviraše različita isceljenja onima koji sa verom prilaze i poju Bogu: Aliluja!

Ikos 9.

Krasnorečivo svedoči dete, koje devet godina od rođenja ne govoraše, a došavši sa verom u crkvu tvoju odmah zadobi isceljenje. Toga radi sa umilenjem ti kličemo:

Raduj se, moćna zastupnice i od nedaća izbaviteljko!

Raduj se, jer stradalnicima mučenim duhovima zlobnim brzo pomažeš!

Raduj se, jer molitvom svojom vid slepima vraćaš!

Raduj se, jer nerodnima blagosloveni plod od Boga šalješ!

Raduj se, jer paralizovane iz kreveta podižeš!

Raduj se, neućutna zastupnice onima koji ti sa verom pristupaju!

Raduj se, uteho ožalošćenih, prepodobna mati Paraskevo!

Kondak 10.

Od ljute si bolesti spasla ženu koja je obećala da će čuvati zapovesti Božje; a ipak, kada je slagala i zavete svoje nije održala, odmah si je kaznila bolešću i smrću da bi se i drugi naučili da ne lažu Boga, već da žive u istini i pevaju Bogu: Aliluja!

Ikos 10.

Bila si tvrđava i spasonosno utočište pravoslavnima koji u zarobljeništvu biše i u žalosti svojoj priticahu isceliteljskim i čudotvornim moštima tvojim i sveumilno ti ovako klicahu:

Raduj se, svima vernima mirno pristanište!

Raduj se, svima uvređenima zaštitnice i pokroviteljko!

Raduj se, jer zarobljenima u žalosti njihovoj utehu pružaš!

Raduj se, jer se od čuda tvojih agarjani i uplašiše i urazumiše!

Raduj se, jer se ime tvoje i među drugim narodima proslavlja!

Raduj se, jer se tobom pravoslavlje uzvisuje!

Raduj se, uteho ožalošćenih, prepodobna mati Paraskevo!

Kondak 11.

Pojanja i molitve prinoseći pred kovčegom sa tvojim čudotvornim moštima blagoverna carica Milica sa revnošću velikom prenese ih od drugog naroda u svoj prestoni grad na osnaženje čitavog roda našeg koji kliče Bogu: Aliluja!

Ikos 11.

Kao svetla i novozablistala zvezda javila si se na zapadu, sjajnim lučama moštiju svojih svima vernima sijajući a osobito otačastvu svome, privlačeći ga presvetlom blistanju podviga svojih i spašavajući ga od nevolja i nedaća, ovako ti kličući:

Raduj se, pomoćnice onima koji teško stradaju!

Raduj se, jer pomrčinu žalosti razgoniš!

Raduj se, jer od bezdana grehovnog čoveka izbavljaš!

Raduj se, jer tobom neizmerno milosrđe Božje odvažno prizivamo!

Raduj se, jer je tobom svet koji se od potopa gneva izbavio Boga našao!

Raduj se, uteho ožalošćenih, prepodobna mati Paraskevo!

Kondak 12.

Blagodaću Hristovom isceljuješ bolesti i proteruješ lukave duhove i strasti, slavna Paraskevo, prosvećujući verne blistanjem čuda svojih da bi blagodarno klicali Bogu: Aliluja!

Ikos 12.

Pojući ti usrdno, molimo te, prepodobna mati Paraskevo, da se za crkvu Hristovu moliš, za pravoslavnu veru snaženje i nadvladavanje jeresi, a nama spasenje i mir izmoliš, da bi te s ljubavlju ovako veličali:

Raduj se, blistavi ukrase crkve Hristove!

Raduj se, pravoslavne vere zaštitnice!

Raduj se, otadžbine naše tvrđavo i od drugih naroda izbaviteljko!

Raduj se, obitelji tvoje pokrove!

Raduj se, svima koji sa verom zastupništvo tvoje traže brza pomoćnice!

Raduj se, uteho ožalošćenih, prepodobna mati Paraskevo!

Kondak 13.

O prepodobna mati Paraskevo, ožalošćenih uteho i devstvenika ukrase, primi sada od nedostojnih usana naših ovo pesmopojanje i umoli Gospoda da se greha izbavimo, da bismo s tobom, u našoj nebeskoj otadžbini, Njemu beskonačno pojali: Aliluja!

O prepodobna mati Paraskevo, ožalošćenih uteho i devstvenika ukrase, primi sada od nedostojnih usana naših ovo pesmopojanje i umoli Gospoda da se greha izbavimo, da bismo s tobom, u našoj nebeskoj otadžbini, Njemu beskonačno pojali: Aliluja!

O prepodobna mati Paraskevo, ožalošćenih uteho i devstvenika ukrase, primi sada od nedostojnih usana naših ovo pesmopojanje i umoli Gospoda da se greha izbavimo, da bismo s tobom, u našoj nebeskoj otadžbini, Njemu beskonačno pojali: Aliluja!

Ikos 1.

Pokazavši angelsku revnost, vrednu divljenja, žitije svoje vrlinama si na zemlji ukrasila, udostojila si se da na nebesima budeš sa angelima. Sa njima dakle, usrdno moli Čovekoljupca da izbavi od nevolja i bede sve koji ti ovako vapiju:

Raduj se, jer si svojevoljno prihvatila blagi jaram Hristovih zapovesti!

Raduj se, jer si životom tvojim ukorila sujetu sveta!

Raduj se, jer si srce svoje od svih strasti sačuvala!

Raduj se, jer si vršenjem zapovesti zadobila prema sebi ljubav Božju!

Raduj se, jer nas učiš nošenju krsta u sledovanju za Hristom!

Raduj se, uteho ožalošćenih, prepodobna mati Paraskevo!

Kondak 1.

Izabrana od Gospoda da na tvrđavi Crkve zasijaš, prepodobna mati Paraskevo, žitijem tvojim angelima sličnim, zasijala si celom svetu kao presvetlo sunce i onima koji su u telesnim i duhovnim bolestima javila si se kao isceliteljka. Zbog toga ti sa verom kličemo:

Raduj se, uteho ožalošćenih, prepodobna mati Paraskevo!

. . .

MOLITVA PREPODOBNOJ PARASKEVI

O, prepodobna mati Paraskevo, naša topla zastupnice i svagda u nevoljama brza pomoćnice! Pomozi nama grešnima i malaksalima u ovom sadašnjem životu. Umoli Gospoda Boga da nam podari oproštaj svih naših grehova, koje smo u ovom životu počinili delom, rečju, pomišlju i svim osećanjima našim, a na ishodu duše naše pomozi nam nedostojnim da se da se izbavimo od mitarstava vazdušnih i večitih muka, da veličajući tvoje milosrdno zastupništvo uvek proslavljamo Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

. . .