Veselinka Stojković

 

Ciklus pesama o majci

 

 

VREME

 

Vreme hoda

Hoda

I hoda

.

Sa svoda

Ni zrak

Ni glas

.

Bola samo

Talas

U srcu

.

I bilo je ovo

I bilo je ono

I moglo je ovo

I moglo je ono

I moglo je sve

Nekako drukčije

.

I hoda

Vreme hoda

Sa svoda

Ni zrak

Ni glas

.

 

ZALUDE

 

Dete

Ne može

Ne ume

Mater da razume

.

Ne dâ mu se

Da shvati

Ne zna

Koliko može

.

Da voli mati

Kada u pohode

Nevratne

Mati ode

.

Kasno bude

Zalude

Bolovi su posle

Kidanja

Tuge

.

.

NEDOGOR

 

U hramu svetom

Pred oltarom

Stojim

.

Sveća dogoreva

.

Svakojim trenutkom

Otiče duša

I opet

Puna je bola

.

Nedogora

.

.

POVRATKA IMA LI

 

Hodam dvorištem

Kao majka moja što je

 

Tamo i ovamo –

I tamo biva ovamo

A ovamo tamo

.

Uskrs će

Mesec kao jaje oblikom (!)

Nad Vranjem žuti se i cakli

.

Vrapci ćućore

U rascvatu život nija se

Ponoć je

.

Bože

Da li i Tamo kada se stigne

Povratka ima

. . .