Ivo Andrić

 

Molitva Bogu jednog pisca – Znakovi pored puta

Kako se molio nobelovac i pisac Ivo Andrić u svojim knjigama. Isečak iz knjige Znakovi pored puta

 

Molitva Bogu od strane jednog pisca

 

Molitva Bogu jednog pisca - Znakovi pored puta i kako se molio nobelovac i pisac Ivo Andrić

Bože, ne dopusti da srce naše ostane prazno, nego daj – pošto od Tvoje volje sve zavisi – da uvek želimo i da se uvek nadamo, i da to što želimo bude dobro i stvarno i da naša nada ne bude isprazna.

Daj da predmet naših želja bude viši i lepši od našeg života i da se dobroj nadi nikad ne izneverimo zbog kratkih i varljivih ostvarenja koja zaklanjaju vidik i lažno obećavaju odmor.

Daj nam prav put, sa prolaznim posrtanjima, a sa mirom i slavom na kraju.

I daj nam mudrosti i hrabrosti, kad nam daješ iskušenja.

I ma kuda išli i lutali, ne daj da na kraju ostanemo izvan Tvoje sveobimne harmonije, jer to svake sekunde, na svakom mestu, svakim delićem bića želimo.

. . .

Odlomak iz knjige „Znakovi pored puta“, autor Ivo Andrić