Zlatko Šćepanović

 

Tetra Pak International SA –  Više od paketa u koji se pakuje hrana

 

Ambalaža treba više da vredi nego što košta.

Ovo je načelo osnivača Tetra Paka, Dr Rubena Rausinga, koji je 1943. godine u Švedskoj inicirao razvoj kartonske ambalaže u obliku tetraedra. Osnovna ideja je bila da se od papira prevučenog slojem polietilena formira tuba, napuni proizvodom i zavari ispod nivoa tečnosti. Ceo proces je kontinuiran, a odvija se na jednoj jedinoj mašini koja formira i puni pakete.

Vremenom, Tetra Pak je proširio svoje poslove obuhvativši pored pakovanja i preradu tečne hrane, a povećao je i asortiman svojih proizvoda za pakovanje. Broj različitih sistema za pakovanje i vrsta ambalaže sa kojima se kompanija pojavljuje na tržištu povećao se na jedanaest.

Danas, Tetra Pak snabdeva proizvođače kompletnim sistemima za preradu, pakovanje i distribuciju tečne hrane.

Tetra Pak sistemi za preradu i pakovanje ekonomično koriste resurse i razvijeni su tako da se veoma pažljivo postupa sa proizvodima. Potrošnja sirovina i energije je minimalna i tokom proizvodnje i tokom distribucije ambalaže. Tetra Pak ambalaža ispunjava glavnu svrhu pakovanja time što održava visok kvalitet proizvoda, škart i otpad svodi na minimum, a snižava i troškove distribucije.

Ono što je još važnije za same kupce i poslovne partnere koji koriste opremu i ambalažu, je ulaganje Tetra Paka u njih i njihov proizvod. Kao globalni lider i visoko organizovana grupacija koja nastupa na više od 165 tržišta u svetu, sa ogromnim tržišnim iskustvom i vrhunski selektovanim osobljem, Tetra Pak je uvek u mogućnosti da svojim klijentima pruži više od samog pakovanja. Kada imate globalno iskustvo o tržištima u Severnoj i Južnoj Americi, Evropi, Aziji i Africi, iskustva iz pojedinih zemalja i čitave modele praktičnog know-how tržišnog nastupa, i to bezrezervno date klijentima, njihov tržišni uspeh je zagarantovan.

Tetra Pak svojim kupcima periodično dostavlja istraživačke projekte o tržištu, stalno se dele nova saznanja sa klijentom, pruža im se puna marketinška podrška i daju sugestije za što bolje poslovanje. Jer, Tetra Pak raste zajedno sa svojim klijentima.

Širom sveta Tetra Pak ima 12 centara za istraživanje i razvoj u kojima se kreira budućnost pakovanja tečne hrane, 77 marketing kompanija za podršku lokalnim tržištima i 70 servisnih centara širom sveta. Tetra Pak je prisutan na svim kontinentima, ima 18.900 zaposlenih i godišnji promet od preko 7,3 milijarde evra.

U Srbiji Tetra Pak je prisutan od 1963. godine kada je instalirana prva mašina. Od tada do danas je pušteno u pogon preko 140 linija za punjenje. U sastavu Tetra Pak Srbija, od 1. jula 1997. godine nalazi se fabrika za proizvodnju ambalaže u Gornjem Milanovcu, koja je 30 godina radila po licenci Tetra Paka. Ova fabrika snabdeva srpsko tržište ambalažom za mleko i mlečne proizvode, sokove, ulje, vino, vodu i paradajz.

Svojim klijentima u Srbiji Tetra Pak pruža pun poslovni aranžman, od kupovine ili zakupa proizvodnih linija za preradu i pakovanje, stalnog servisa, obuke osoblja za rukovanje mašinama, do dizajna ambalaže i saradnje pri postavljanju poslovne strategije.

U zadnjoj deceniji rada kompanija Tetra Pak ulaže velike napore da se njeni proizvodi mogu što više reciklirati i da se time smanji štetan uticaj na prirodu koji nastaje od masovne kupovine i upotrebe amblaže, te njenog naknadnog prisustva kao potrošene ambalaže u otpacima.

Štiti što je dobro. Protects what s good.

. . .

Tekst je izvod iz knjige „Upravljanje prodajom“ (Izdavač: Privredni pregled i Delta M, 2002 godina). Autor knjige Zlatko Šćepanović