Sveti Ignjatije Brjančaninov

 

Duhovna borba pravoslavnog vernika protiv strasti, iskušenja i zavodjenja od strane mračnih sila u Novo Doba

 

BORBA DUHOVNA

 

Duhovna borba Sveti Arhandjel Mihailo i Sveti Gavrilo beli andjeo ikona

• U naše vreme duhovne borbe nisu toliko žestoke, koliko su delikatne. Napadač je postao neobično vešt, kako kakav homeopata, i pošto vidi da su čiode i igle takođe smrtonosne kada se umešno koriste, a pri tome ne prave buku jer su neprimetne, on je ostavio po strani mačeve i koplja koji su proizveli mučenike. I mada težina današnje borbe za većinu ljudi ostaje nevidljiva, ona je ipak jasna Premudrom Bogu, Koji je po Svojoj velikoj blagosti i današnjim pobednicima pripremio vence.

• U duhovnim borbama treba pobeđivati tamo gde do njih dođe, a ne napuštati mesto borbe, jer se usled toga napadi samo pojačavaju.

• Na duhovne borbe treba gledati što hladnokrvnije, kao da se događaju nekom drugom, a ne tebi. Pogled na svoje borbe postaje takav onda kada čovek brigu o sebi poveri Bogu. Hladnokrvnost je pohvalna i kod vojskovođa: ona im omogućava da za vreme bitke postupaju na potreban način; upravo zato hladnokrvnost je neophodna i umu koji se bavi nevidljivom borbom.

Stanje duhovne borbe je neophodno: ono umu pruža dragoceno iskustvo i dovodi ga do istinskog i dubokog pokajanja.

• Bolje je ne videti borbu, usled nepažnje prema njoj i pažnje prema molitvi, nego, ostavljajući pažnju prema molitvi i molitvu, upuštati se u rasuđivanje o borbi koje prevazilazi naše mogućnosti, jer od tog umišljenog rasuđivanja dospevamo do gordosti koja nerazdvojno prati lično mišljenje. Dovoljno ti je da budeš ubeđen da je pali čovek skrovište svih grehova; jedni se grehovi pokazuju na delu, drugi žive nekako pritajeno i na taj način dovode podvižnika u zabludu da ne postoje. Budi pred Bogom kao da si ceo jedna rana i moli za iscelenje i spasenje, ne obraćajući mnogo pažnje na napade i ne čudeći se njihovoj pojavi, kao da je to nešto neobično.

• Prepodobni Pimen Veliki je pričao o prepodobnom Jovanu Kolovu, ocu ispunjenom blagodaću Duha Svetoga, da je umolio Boga i da je u njemu prestala duhovna borba koju proizvode slabosti pale prirode ili strasti. On je pošao nekom starcu uznapredovalom u duhovnom rasuđivanju i saopštio mu to govoreći: ʺVidim sebe u nenarušivom spokojstvu, bez ikakve duhovne borbeʺ. Mudri starac je Jovanu odgovorio: ʺPođi i umoli Boga da ti se vrate duhovne borbe, jer usled borbe duša napreduje, a kada duhovna borba dođe, nemoj da se moliš da bude oduzeta, nego da ti Gospod da trpljenje u njojʺ.

. . .

Odlomak „Duhovna borba“ preuzet je iz knjige „Enciklopedija pravoslavnog duhovnog života“ autor Sveti Ignjatije Brjančaninov, izdavač  www.predanje.com