Himna Jugoslavije

 

Himna Jugoslavije „Hej Sloveni“ – kako je slovačka pesma postala jugoslovenska himna

Jugoslovenska himna „Hej Sloveni“ nekadašnje SFRJ je uvezena pesma sa Zapada. Himna Jugoslavije je izvorno slovačka pesma i muzički neautentično delo.

.

Državna zastava i himna Jugoslavije SFRJ jugoslovenska himna Hej Sloveni

Dve zanimljivosti su vezane za nekadašnju nacionalnu pesmu SFRJ „Hej Sloveni“ koja je bila nekada jugoslavenska himna.

Prvo, to je originalno slovačka patriotska i nacionalno rodoljubiva pesma. Napisao ju je slovački sveštenik i pesnik Samo Tomašik još 1834 godine u znak protesta protiv kulturne dominacije Nemačke u tadašnjoj Slovačkoj. Vremenom je pesma postala popularna i dodate su joj reči od „Slovaci“ ka „Sloveni“, odnosno posvećena je svim slovenskim narodima koji su tada bili pod kulturnim uticajem Beča. Od tada se pesma često koristi kao panslovenska himna za ujedinjenje Slovena i kao odbrana od germanske kulturne dominacije. Posebno se pevala u slovenskim zemljama koje su bile pod dominacijom Austro Ugarske carevine.

Dugo godina je u „Hej Sloveni“ bila nezvanična himna Slovačke, a čak izvanična himna Slovačke za vreme drugog svetskog rata.

Druga zanimljivost vezana za jugoslovensku himnu „Hej Sloveni“ je da ona skoro 35 godina nije bila zvanična himna Jugoslavije, odnosno SFRJ iako je bila u upotrebi. To je jedan zanimljiv istorijski i državni paradoks koji govori o nekadašnjoj komunističkoj Jugoslaviji. Naime „Hej Sloveni“ kao himna Jugoslavije usvojena je zvanično tek 1977 godine da bude državna himna Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, iako je još za vreme drugog svetskog rata promovisana kroz NOB i posle rata se stalno pevala.

Medjutim, nekadašnjim komunistima je trebalo više od tri decenije i pokušaja sa drugim autentičnim i originalnim domačim himnama koje nisu uspevale da postanu popularne da se pomire sa situacijom da jugoslovenska himna nije originalno muzičko delo, već je uvezene kao rodoljubiva slovačka patriotska pesma. Original falsifikata.

 

Himna Jugoslavije ceo tekst

 

Hej Slaveni, jošte živi
Riječ naših djedova
Dok za narod srce bije
Njihovih sinova

Živi, živi duh slavenski
Živjet ćeš vjekov’ma
Zalud prijeti ponor pakla
Zalud vatra groma

Nek se sada i nad nama
Burom sve raznese
Stijena puca, dub se lama
Zemlja nek se trese

Mi stojimo postojano
Kano klisurine
Proklet bio izdajica
Svoje domovine!

.

Jugoslovenska Himna – ceo tekst i pesma

http://www.youtube.com/watch?v=cKvgUi_rXsw

. . .