Besjeda na Gori – Jevandjelje po Luki, glava 6.

 

Trganje klasja u subotu. Iscjeljenje čoveka sa suhom rukom. Isusov sud o suboti. Izbor Dvanaestorice apostola. Besjeda na gori.

 

Besjeda na gori Isusa Hrista grafika Julius Šnor fon Karolsfild

1 Dogodi Mu se pak u prvu subotu po drugom danu pashe da iđaše kroz useve, i učenici Njegovi trgahu klasje, i satirahu rukama te jeđahu.

Mt. 12:1, Mk. 2:23

 

2 A neki od fariseja rekoše im: Zašto činite šta ne valja činiti u subotu?

2 Moj. 20:10, Mt. 12:2, Mk. 2:24

 

3 I odgovarajući Isus reče im: Zar niste čitali ono što učini David kad ogladne, on i koji behu s njim?

1 Sam. 21:6

 

4 Kako uđe u kuću Božiju, i uze hlebove postavljene i izjede, i dade ih onima što behu s njim, kojih nikome ne valjaše jesti osim jedinih sveštenika.

2 Moj. 29:23, 2 Moj. 29:33, 3 Moj. 24:9

 

5 I reče im: Sin je čovečiji Gospodar i od subote.

 

6 A dogodi se u drugu subotu da On uđe u zbornicu i učaše, i beše onde čovek kome desna ruka beše suva.

Mt. 12:9, Mk. 3:1, Lk. 13:14, Lk. 14:3, Jn. 9:16

 

7 Književnici pak i fariseji gledahu za Njim neće li u subotu isceliti, da Ga okrive.

 

8 A On znaše pomisli njihove, i reče čoveku koji imaše suvu ruku: Ustani i stani na sredu. A on ustade i stade.

1 Sam. 16:7, Lk. 5:22, Jn. 2:24, Dela 1:24, Otk. 2:23

 

9 A Isus reče im: Da vas zapitam: Šta valja u subotu činiti, dobro ili zlo? Održati dušu ili pogubiti? A oni ćutahu.

Mt. 12:12, Mk. 3:4, Lk. 14:3, Jn. 7:23

 

10 I pogledavši na sve njih reče mu: Pruži ruku svoju. A on učini tako; i ruka posta zdrava kao i druga.

 

11 A oni se svi napuniše bezumlja, i govorahu jedan drugom šta bi učinili Isusu.

 

12 Tih, pak, dana iziđe na goru da se pomoli Bogu; i provede svu noć na molitvi Božijoj.

Mt. 14:23

 

13 I kad bi dan, dozva učenike svoje, i izabra iz njih dvanaestoricu, koje i apostolima nazva:

Mt. 10:1

 

14 Simona, koga nazva Petrom, i Andriju brata njegovog, Jakova i Jovana, Filipa i Vartolomija,

Jn. 1:42

 

15 Mateja i Tomu, Jakova Alfejevog i Simona prozvanog Zilota,

 

16 Judu Jakovljevog, i Judu Iskariotskog, koji Ga i izdade.

Jn. 14:12, Jn. 14:22, Dela 1:13, Juda 1:1

 

17 I izišavši s njima stade na mestu ravnom, i gomila učenika Njegovih; i mnoštvo naroda iz sve Judeje i iz Jerusalima, i iz primorja tirskog i sidonskog,

Mt. 4:25

 

18 Koji dođoše da Ga slušaju i da se isceljuju od svojih bolesti, i koje mučahu duhovi nečisti; i isceljivahu se.

 

19 I sav narod tražaše da Ga se dotaknu; jer iz Njega izlažaše sila i isceljivaše ih sve.

Mt. 5:30, Mt. 14:36, Lk. 8:46

 

20 I On podignuvši oči na učenike svoje govoraše: Blago vama koji ste siromašni duhom; jer je vaše carstvo Božije.

Mt. 5:3, 2 Sol. 1:5, Jak. 2:5

 

21 Blago vama koji ste gladni sad; jer ćete se nasititi. Blago vama koji plačete sad; jer ćete se nasmejati.

Isa. 55:1, Isa. 61:3, 1 Kor. 4:11, Otk. 7:14

 

22 Blago vama kad na vas ljudi omrznu i kad vas rastave i osramote, i razglase ime vaše kao zlo Sina radi čovečijeg.

Jn. 16:2, 1 Pet. 2:19, 1 Pet. 3:14

 

23 Radujte se u onaj dan i igrajte, jer gle, vaša je velika plata na nebu. Jer su tako činili prorocima očevi njihovi.

2 Car. 6:31, Dela 5:41, Dela 7:51, Kol. 1:24, Jak. 1:2

 

24 Ali teško vama bogati; jer ste već primili utehu svoju.

Amos 6:1, Mt. 6:2, Lk. 12:21, Lk. 16:25

 

25 Teško vama siti sad; jer ćete ogladneti. Teško vama koji se smejete sad; jer ćete zaplakati i zaridati.

Priče 14:13, Isa. 65:13

 

26 Teško vama kad stanu svi dobro govoriti za vama; jer su tako činili i lažnim prorocima očevi njihovi.

Priče 27:21, Jn. 15:19, 1 Jn. 4:5

 

27 Ali vama kažem koji slušate: ljubite neprijatelje svoje, dobro činite onima koji na vas mrze;

2 Moj. 23:4, Priče 25:21

 

28 Blagosiljajte one koji vas kunu, i molite se Bogu za one koji vas vređaju.

Lk. 23:34, Dela 7:60

 

29 Koji te udari po obrazu, okreni mu i drugi; i koji hoće da ti uzme kabanicu, podaj mu i košulju.

Mt. 5:39, 1 Kor. 6:7

 

30 A svakome koji ište u tebe, podaj; i koji tvoje uzme, ne išti.

5 Moj. 15:7, Priče 3:27

 

31 I kako hoćete da čine vama ljudi činite i vi njima onako.

Filip. 4:8

 

32 I ako ljubite one koji vas ljube, kakva vam je hvala? Jer i grešnici ljube one koji njih ljube.

Mt. 5:46

 

33 I ako činite dobro onima koji vama dobro čine, kakva vam je hvala? Jer i grešnici čine tako.

 

34 I ako dajete u zajam onima od kojih se nadate da ćete uzeti, kakva vam je hvala? Jer i grešnici grešnicima daju u zajam da uzmu opet onoliko.

Mt. 5:42

 

35 Ali, ljubite neprijatelje svoje, i činite dobro, i dajte u zajam ne nadajući se ničemu; i biće vam velika plata, i bićete sinovi Najvišega, jer je On blag i neblagodarnima i zlima.

3 Moj. 25:35, 5 Moj. 15:7, Ps. 37:26, Priče 14:20, Mt. 5:45, Dela 14:17, 1 Jn. 3:1

 

36 Budite dakle milostivi kao i Otac vaš što je milostiv.

Mt. 5:48, Ef. 5:1

 

37 I ne sudite, i neće vam suditi; i ne osuđujte, i nećete biti osuđeni; opraštajte, i oprostiće vam se.

Jezek. 16:52, Mt. 7:1, Rim. 2:1, Jak. 3:1

 

38 Dajte, i daće vam se: meru dobru i nabijenu i stresenu i prepunu daće vam u naručje vaše. Jer kakvom merom dajete onakvom će vam se vratiti.

5 Moj. 19:16, Sud. 1:7, Ps. 41:1, Ps. 79:12, Priče 19:17, Mt. 7:2, Mk. 4:24

 

39 I kaza im priču: Može li slepac slepca voditi? Neće li oba pasti u jamu?

Mt. 15:14

 

40 Nema učenika nad učiteljem svojim, nego i sasvim kad se izuči, biće kao i učitelj njegov.

Mt. 10:24, Jn. 13:16, Jn. 15:20

 

41 A zašto vidiš trun u oku brata svog, a brvna u svom oku ne osećaš?

Mt. 7:3

 

42 Ili kako možeš reći bratu svom: Brate! Stani da izvadim trun koji je u oku tvom, kad sam ne vidiš brvna u svom oku? Licemere! Izvadi najpre brvno iz oka svog, pa ćeš onda videti izvaditi trun iz oka brata svog.

Priče 18:17

 

43 Jer nema drveta dobrog da rađa zao rod; niti drveta zlog da rađa dobar rod.

Ps. 92:12, Isa. 5:4, Gal. 5:19, Gal. 5:23, 2 Tim. 3:1

 

44 Jer se svako drvo po rodu svom poznaje: jer se smokve ne beru s trnja, niti se grožđe bere s kupine,

Mt. 12:33

 

45 Dobar čovek iz dobre kleti srca svog iznosi dobro, a zao čovek iz zle kleti srca svog iznosi zlo, jer usta njegova govore od suviška srca.

Priče 4:24, Rim. 8:5

 

46 A što me zovete: Gospode! Gospode! A ne izvršujete šta vam govorim?

Mal. 1:6, Lk. 13:25, Rim. 2:13, Jak. 1:22

 

47 Svaki koji ide za mnom i sluša reči moje i izvršuje ih, kazaću vam kakav je:

Mt. 7:24

 

48 On je kao čovek koji gradi kuću, pa iskopa i udubi i udari temelj na kamenu; a kad dođoše vode, navali reka na onu kuću i ne može je pokrenuti, jer joj je temelj na kamenu.

Ps. 125:1, Dela 14:22, 2 Tim. 2:19, 2 Tim. 3:12, 1 Pet. 1:5, Juda 1:1

 

49 A koji sluša i ne izvršuje on je kao čovek koji načini kuću na zemlji bez temelja, na koju navali reka i odmah je obori, i raspade se kuća ona strašno.

Jov 8:13, Jev. 10:28, 2 Pet. 2:20

. . .