Blagodarenje, blagodet i blagostanje

Kako se ostvaruje blagostanje duše kada nastupi blagodet uz stalno blagodarenje Gospodu Bogu

 

BLAGODARENjE

Ruska ikona Preobraženje Blagodarenje, blagodat i blagostanje po Božijem blagoslovu

• Postavite sebi za pravilo da svakodnevno blagodarite Gospodu za Vašu čašu, tj. za bolesti i za sve vaše patnje, za sudbinu vaših ćerki; blagodarenjem Bogu posebno se odagnavaju sumorne pomisli: kad naiđu takve pomisli, ʺblagodarenjeʺ se izražava jednostavnim rečima, pažljivo i često ‐ sve dok ne donese umirenje srcu.

Od sumornih pomisli nema nikakve koristi: one ne izbavljaju od tuge, ne pružaju nikakvu pomoć, donose samo rastrojenost duši i telu. Dakle, one dolaze od demona i treba ih odagnati od sebe. Sumorne pomisli se odagnavaju ʺblagodarenjemʺ Bogu. Blagodarenje najpre umiruje srce, potom mu donosi utehu, a na posletku će doneti i nebesku radost ‐ zalog i predukus večne radosti.

• Sveti apostol Pavle u Poslanici Solunjanima kaže da je neprestano molitveno blagodarenje za sve što se dogodi, predanje koje potiče od Samog Boga. Na svemu blagodarite kaže on jer je ovo volja Božija za vas u Hristu Isusu (1. Sol. 5,18).

Ako nema ničega što bi se moglo utajiti od Boga, onda za sve što se dogodi treba uznositi slavoslovlje Bogu. Blagosloven Bog naš Koji sve promišlja! Blagosloven Bog Koji dopušta (iskušenja)!

Ništa se ne može dogoditi bez Njegove volje!

.

BLAGODAT

• Ko sebe posebno i svim silama primorava na molitvu, ali se ne trudi oko zadobijanja smirenja, ljubavi, krotosti i svih ostalih dobrodetelji i ne muči sebe kako bi ih usvojio, taj može da postigne samo to, da ga se ponekad po njegovom moljenju dotakne Božanska blagodat, jer Bog po Svojoj prirodnoj blagosti čovekoljubivo daruje onima koji mole to što oni hoće. Ako pak onaj ko ovo dobije ne nauči sebe i na druge pomenute dobrodetelji i ne navikne se na njih, onda se ili lišava dobijene blagodati, ili se uznese i pada u gordost, ili ostaje na nižem stepenu na kome je, i više ne napreduje i ne uzrasta. Duhu Svetom kao prestol i odaja, da tako kažemo, služe smirenje, ljubav, krotost i dalje sve svete zapovesti Hristove.

•… Ako potajno očekuješ blagodat pazi se: nalaziš se u opasnom položaju! Takvo očekivanje svedoči kako za sebe skriveno smatraš da zaslužuješ počasti, a to opet pokazuje da u tebi tinja umišljenost u kojoj je ‐ gordost. Za gordošću lako sledi i za nju se lako hvata prelest. Prelest je udaljavanje od Istine i Duha Svetoga Koji Istini sadejstvuje, i to udaljavanje prema laži i odbačenim Duhovima koji laž podržavaju. Prelest postoji već i u umišljenosti, u ukazivanju počasti samome sebi i u očekivanju blagodati. To su njeni početni oblici, kao što su pupoljak, cvet i klica početni oblici zrelog ploda.

.

BLAGOSTANjE

• Gospod ne pokazuje milost prema Svojim slugama kroz zemaljsko blagostanje, nego kroz zemaljske patnje. Ova misao je veoma ohrabrujuće izložena u žitiju velikomučenika Evstatija Plakide: tamo je rečeno da ako Gospod i poda zemaljsko blagostanje Svojim slugama, to je za kratko vreme kako se ne bi pokvarili. Postojano blagostanje veoma kvari srce. 6. 793

• Sin ovoga sveta i veka, koji živi u takozvanom postojanom blagostanju, davi se u neprestanim nasladama, neprekidno se predaje zabavama avaj! zaboravljen je i odbačen od Boga. Njegovo stalno blagostanje i izobilje pokazuje najveću i večnu nesreću ‐ otuđenost od Boga.

. . .

Odlomci Blagodarenje, Blagodat, i Blagostanje preuzeti su iz knjige „Enciklopedija pravoslavnog duhovnog života“ autor Sveti Ignjatije Brjančaninov, izdavač  www.predanje.com