Radmilo Ristić

 

Pesma Breza kao pesnički eksperiment. Od istih stihova tri različite pesme

Jedna Breza, isti stihovi i tri različite pesme

 

BREZA  a

 

Breza drvo i put sa brezama pesma isti stihovi za tri pesme Radmilo Ristić

Na vetru treperi zlatnim dukatima,   1

bez zaštite, sama, na proplanku stoji,  2

letos je pružala hladovinu svima,      3

sad jesenje dane usamljena broji.      4

 

Raskošne joj grane zlatom okićene   1

vetar blago češlja kao zlatnu kosu;   2

po zalasku Sunca, u večeri snene      3

svu lepotu svoju ona noći prosu.      4

 

Iako je sama muzikom se teši            1

i dukati zlatni na vetru joj bruje,       2

pa se u samoći često i nasmeši,          3

jer voli da vetar zvuke njene čuje.     4

 

BREZA  b

 

 

Bez zaštite, sama, na proplanku stoji,    2

na vetru treperi zlatnim dukatima,         1

sad jesenje dane usamljena broji,           4

letos je pružala hladovinu svima.           3

 

Vetar blago češlja kao zlatnu kosu,        2

raskošne joj grane zlatom okićene;         1

svu lepotu svoju ona noći prosu,           4

po zalasku Sunca, u večeri snene.          3

 

I dukati zlatni na vetru joj bruje;            2

iako je sama muzikom se teši,                1

jer voli da vetar zvuke njene čuje,          4

pa se u samoći često i nasmeši.               3

 

BREZA  c

 

Sad jesenje dane usamljena broji,      4

na vetru treperi zlatnim dukatima,    1

bez zaštite, sama, na proplanku stoji,  2

letos je pružala hladovinu svima.      3

 

Svu lepotu svoju ona noći prosu,     4

raskošne joj grane zlatom okićene,    1

vetar blago češlja kao zlatnu kosu,   2

po zalasku Sunca, u večeri snene.     3

 

Voli da joj vetar zvuke njene čuje,    4

iako je sama muzikom se teši,           1

i dukati zlatni na vetru joj bruje,       2

pa se u samoći često i nasmeši.        3

. . .