Og Mandino

.

Kako su jasan cilj i upornost u neuspehu pravilo za uspeh

Pravilo za uspeh – nije važno koliko promašaja imaš nego koliko pogodaka si ostvario

 

Cilj i upornost promašaja je pravilo za uspeh koje treba slediti

Zapamtite da čak i najuspešniji životi sadrže epizode neuspeha; baš kao što je i sa dobrim romanima, ali kako će knjiga završiti, u ovom slučaju zavisi od nas samih.

Godine 1974. kada se Henk Aron približio rekordu Boba Ruta, nazvao sam jednog jutra njegov bejzbol klub u Atlanta Brejvsu. Konačno sam nekako dobio odeljenje za odnose sa javnošću i postavio pitanje:

“Znam da Henk ima sedam stotina deset “houm ransa” (potez u bejzbolu, prim. prev.) i da mu treba još samo pet da bi oborio Rutov rekord, ali mene interesuje koliko on ima promašaja?”

“Promašaja, gospodine?” neodlučno je upitao mladić s druge strane žice.

“Da, koliko promašaja?”

“Moraćete da sačekate trenutak. Idem da to proverim, gospodine.”

Za nekoliko minuta on se vratio:

“Gospodine Mandino, po izveštajima od poslednje noći, Henk ima sedam stotina deset “houm ransa” i, kao što znate, potrebno mu je još pet da bi oborio rekord Boba Ruta…”

“Da znam…”

“…a promašaja ima hiljadu dvesta šezdeset dva.”

Zahvalio sam, spustio slušalicu i ostao da sedim nepomično razmišljajuci o onome što sam čuo. Kako divan primer koji uvek mogu koristiti kada želim da istaknem pravilo za uspeh kako nikada ne treba dopustiti prošlim neuspesima da nas spreče da ne probamo još jedanput. U pitanju je najveći “houm ran bacač” u bejzbolu koji je ikada živeo… ali čak i on, čak i Henk Aron, morao je da bar dva puta ispravlja svoju grešku!

Da, život je igra koja ima svoja pravila uspeha koja se moraju slediti da bi se do stiglo trijumfa. Ponekad je teško ali važno je istrajati! Pitajte za to Henka.

www.izreke-citati.com

. . .