Веселинка Стојковић

 

Срце је његово велико, за целу планету

 

МОЈ ДЕДА

 

Кад оком топлим ме погледа,

И речима благим заповеда,

Мој деда воли ме

Највише на свету.

 

Кад мисао његова се рекне,

Свака брига моја се стрмекне,

Мој деда воли ме

Највише на свету.

 

Кад из сна се пренем,

Ил’ у игру какву кренем,

Кад у школу пођем,

Ил’ са реке дођем,

Мој деда воли ме

Највише на свету.

 

Срце је његово велико,

За целу планету,

И jа свог деду волим

Највише на свету.

                               

Ilustracija (2007), Marija Jović (Vranje,1988–Niš, 2012)  Срце је његово велико, за целу планету

ДЕДО МИ   

 

Кога со окцето топло ме гледа

и со благ збор ми заповеда,

дедо ми тогаш ме сака

најмногу на светот!

 

Кога мислата негова ќе ја каже,

секоја грижа моја ќе ја снема,

дедо ми тогаш ме сака

најмногу на светот!

 

Кога од сон ќе се сепнам

или во игра некоја ќе летнaм,

кога на училиште ќе појдам

или од реката ќе дојдам,

дедо ми тогаш ме сака

најмногу на светот!

 

Срцето негово е големо

за целата планета,

и јас дедо гo сакам

најмногу на светот!

 

Препев на македонски језик: Тамара Арсовска

Илустрација (2007): Марија Јовић, мастер примењених уметности – графички дизајн (Врање, 1. август 1988–6. јул 2012, Ниш; просек студирања 9.92; мастер испит, 1. јул 2012, 10.00)

(Веселинка Стојковић: За твоју срећу/ Портретна певанија II, 2007)