BITI SAM

 

Sam u svetu - slika William Adolphe Bouguereau i pesnik Dejan Šobata

Sudbine nam se razilaze

A putevi na sasvim druge krajeve odlaze

Život je takav šta da se radi

Težak ili lak niko za to ne mari

 

Još jedino ljubav opstaje

Ta prokleta nada

Da l’ te voli još ostaje,

Večno u tebi

Večno u svima nama

 

Kad odrasteš

Shvatićeš stvari neke

Kad postaneš zreliji

Sve će ti biti jasnije

Do imbecilnosti logično,

Do imbecilnosti jasno.

 

Biti sam

Izgleda tako mora

Biti sam

Je ljudska presuda

Biti sam

Tužno je ali,

Biti sam

O tome misliti…

 

Dejan Šobata

 

In memoriam Dejan Šobata

. . .