Kako je nastala Budva na pjeni od mora

Budva: Legenda o postanku grada

 

Budva Legenda o nastanku Budve more stari grad

Kada danas pomislimo na Budvu, uglavnom nam se javljaju slike osunčanih tela na prepunim plažama, luksuznih hotela i glamuroznog noćnog života. Grad Budva poprima sve modernije obrise i ritmove kroz koje se sve teže razaznaje bogata istorija i mediteranski duh ovog kraja. Pa hajde da se upoznamo sa budvanskom pričom, od svog začetka. U ovim redovima ćemo predstaviti zanimljive priče i legende iz prošlosti ovog drevnog grada koje će svakako obogatiti i doživljaj sadašnjosti.

Možda nećete poverovati, ali legenda vezuje Budvu za jednog od najzanimljivijih figura svetske mitologije – Kralja Kadma.  Veliki feničanski junak koji se uspešno borio sa zmajevima, bio je prvi smrtnik koji je oženio boginju, čovek koji je Grcima podario alfabet, osnivač Tebe i Edipov praotac. Ali vratimo se na početak priče…

Kadmova sestra bila je prelepa Evropa u koju se zaljubio Zevs, bog svih bogova. Kad je Zevs u obliku belog bika oteo Evropu, Kadmov otac Aganor, vladar Tebe u Egiptu, poslao je svoje sinove u potragu za ćerkom i naredio im da se ne vraćaju dok je ne pronađu. Videvši da sam neće uspeti u ovom poduhvatu, Kadmo odluči da poseti proročište u Delfima. Proročanstvo ga uputi da sledi prvo goveče na koje naiđe i da osnuje grad na mestu gde ono zastane. Proročanstvo se obistini i Kadmo odmah naiđe na kravu sa belegom u obliku polu-meseca na slabini. Stade je pratiti i podiže logor tamo gde se ona zaustavi, te posla svoje ljude da pronađu izvor vode. Oni nađoše izvor, ali ga je čuvao strašni zmaj koji ih, jednog po jednog, sve pobi. Kako se njegovi ljudi nisu vratili, Kadmo krenu u potragu za njima. Videvši šta se zbilo, uhvati se u koštac sa zmajem.

Usledi žestoka borba na kraju koje Kadmo probi zmajevo srce i ne sluteći da je životinja bila božanska. Začu se glas koji ga uputi da povadi sve zmajeve zube i da ih posije. Kadmo posluša i iz tog semena nikoše ljudi, Sparti, koji odmah počeše da se bore između sebe. Mnogi izginuše u tim borbama a uz pomoć preživele petorice Kadmo osnova novi grad – Tebu u Beotiji – koji je nazvao po svojoj rodnoj Tebi u Egiptu.

Zbog ubivstva božanskog zmaja, Kadmo je morao služiti bogove osam godina, nakon čega bi nagrađen rukom Zevsove unuke Harmonije, ćerke Aresa, boga rata, i Afrodite, boginje ljubavi. Venčanju su prisustvovali svi olimpski bogovi, koji su mladencima dali mnoge darove. Jedan od njih bila je ogrlica koja je donosila veliku nesreću. Kadmo i Harmonija su dugo živeli zajedno i imali su mnogo dece. Nažalost, svu njihovu decu zadesila je zla sudbina i svako je umrlo užasnom smrću, a Kadmo i Harmonija su prognani iz svoje Tebe. I upravo tada, tražeći novo utočište, stigli su na volovskoj zaprezi do istočne obale Jadranskog mora, u zemlju Enhelejaca. Tu su osnovali novi grad i nazvali ga Buthoa, po grčkoj reči bous, koja znači vo.

Pomogavši Enhelejcima da savladaju susedno pleme Ilira, Kadmo posta njihov kralj i ubrzo osnova kraljevstvo Ilira. Kadmo i Harmonija su tu dobili i sina, Ilirikusa.

Na kraju svog života, Kadmo se pitao zašto je tako surovo kažnjen od strane sudbine. Bio je častan čovek, hrabar borac i mudar vladar. Pomislivši da je sve bila posledica ubistva božanskog zmaja, požele da su bogovi, umesto tragedije kojom su obeležili njegov život, i njega samog pretvorili u serpenta. Bogovi mu istoga časa ispuniše želju, a Harmonija, videvši šta se zbilo, zatraži da podeli muževljevu sudbinu. Prema legendi, njihova isprepletena zmisjka tela još uvek lutaju u vrtovima nara duž južnog Jadrana.

Istorija umnogome potvrđuje legendu, a o njenoj istinitosti odlučite sami.

Ana Stojanović

. . .