Kazivanja o jeziku – Glagol „hteti“ i glagol „trebati“

Ispeci pa reci ili kako se i kad u pravopisu koristi glagoli hteti i trebati

 

Glagol htetii  glagol trebati Jezički priručnik i kazivanja o jeziku Radmilo Ristić

Jezički priručnik za svakodnevnu, a i za prazničnu upotrebu srpskog jezika. Učimo pravilan pravopis i gramatiku. Sledeći primer je:

 

 

 

x pogrešno

* ispravno

 

Glagol „hteti“;  glagol „trebati“

 

x Ja ću da dođem na vreme, a ti kako htedneš.

* Ja ću doći na vreme, a ti kako hoćeš.

 

x Ja hoću doći tamo, ali ne znam kako.

* Ja hoću da dođem tamo, ali ne znam kako.

 

x Ona mi hoće dati knjigu, iz koje trebam učiti.

* Ona hoće da mi da knjigu, iz koje treba da učim.

* Ona će mi dati knjigu, iz koje treba da učim.

 

 

 Profesor Radmilo Ristić