Kazivanja o jeziku – Glagol „trebati“  i infinitiv

Ispeci pa reci ili kako se i kad u pravopisu koristi glagol trebati

 

Glagol trebati i infinitiv – Jezički priručnik i kazivanja o jeziku i Radmilo Ristić

Jezički priručnik za svakodnevnu, a i za prazničnu upotrebu srpskog jezika. Učimo pravilan pravopis i gramatiku. Sledeći primer je:

 

 

 

x pogrešno

* ispravno

 

a) Glagol „trebati“  i infinitiv

 

x Trebao si ranije doći.

* Trebalo je ranije da dođeš.

 

x Trebamo reći igračima da dobro odmore.

* Treba reći igračima da se dobro odmore.

 

x Trebali su to uraditi na vreme.

* Trebalo je to da urade na vreme.

 

 

b) Glagol „trebati“ i infinitiv

 

x Trebao si mi to odmah kazati.

* Trebalo je to odmah da mi kažeš.

 

x Ja sada trebam ići na posao, a ti trebaš biti kući.

* Ja sada treba da idem na posao, a ti treba da budeš kod kuće.

 

x Ti to ne trebaš znati.

* Ti to ne treba da znaš.

 

 

 Profesor Radmilo Ristić