Grad Čačak bez GMO. Anti GMO Deklaracija

Prvi grad u Srbiji koji je izglasao deklaraciju u Skupštini grada da neće GMO na svojoj teritoriji

 

Na predlog prof. dr Miladina Ševarlića, Skupština grada Čačka je danas usvojila Deklaraciju: „Mi ne želimo GMO na našoj teritoriji“.

Time je Čačak postao prvi grad u Srbiji netolerantan na GMO – prvo područje bez prisustva GMO. Donosimo tekst deklaracije.

DEKLARACIJA

Mi ne želimo GMO na našoj teritoriji!

Grad Čačak bez GMO na svojoj teritoriji. GMO revolucija u Čačku

1.  Grad Čačak se obavezuje da će dosledno poštovati Zakon o genetičkim modifikovanim organizmima („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 49/2009;  u daljem tekstu: Zakon o GMO), zahteva njegovu doslednu primenu na teritoriji Republike Srbije i protivi se njegovoj promeni.

2.  Grad Čačak u okviru svojih zakonskih i organizacionih mogućnosti u vezi sa korišćenjem ili upravljanjem zemljištem i drugim proizvodnim resursima i organizovanjem poljoprivredne proizvodnje, prerade i prometa poljoprivredno-prehrambenih proizvoda neće dozvoliti i dopustiti uzgajanje i širenje GMO na svojoj teritoriji.

3.  Grad Čačak se obavezuje da će preduzeti sve odgovarajuće mere, kao što su stručna predavanja i drugi programi obrazovanja za poljoprivrednike i druge učesnike u organizovanju proizvodnje, prerade i prometa poljoprivredno-prehrambenih proizvoda kako se ne bi odlučili za nelegalno uzgajanje i promet GMO i proizvoda od GMO.

4.  Grad Čačak zahteva i očekuje od svih državnih organa i političkih stranaka i pokreta da se zalažu za doslednu primenu Zakona o GMO i odgovarajućih podzakonskih akata i da se onemogući nedozvoljeno gajenje i  promet GMO i moguće štetne posledice GMO i proizvoda od GMO na zdravlje stanovništva i zagađivanje prirode u Republici Srbiji.

5. Grad Čačak očekuje od RTS kao medijskog javnog servisa građana Srbije i drugih sredstava informisanja da redovno i objektivno informišu javnost o primeni Zakona o GMO i o rezultatima istraživanja u svetu o štetnim posledicama gajenja i upotrebe GMO i proizvoda od GMO.

6.  Grad Čačak poziva sve gradove i opštine u Republici Srbiji da podrže i usvoje ovu Deklaraciju.

Ostavimo zemlju naših predaka našoj deci bez GMO!

Deklaracija je usvojena na 11. sednici Skupštine grada Čačka održanoj 30. januara 2013. godine.

. . .