Kazivanja o jeziku – Ispred,  U ime, Po …

Ispeci pa reci ili kako se i kad u pravopisu kaže Ispred,  U ime, Po …

 

Ispred,  U ime, Po – Jezički priručnik i kazivanja o jeziku i Radmilo Ristić

Jezički priručnik za svakodnevnu, a i za prazničnu upotrebu srpskog jezika. Učimo pravilan pravopis i gramatiku. Sledeći primer je:

 

 

 

x pogrešno

* ispravno

 

Ispred … ; U ime … Po …

 

x Pozdravljam skup ispred sindikata.

* Pozdravljam skup u ime sindikata.

 

x Nastupio je ispred opštinske komisije.

* Nastupio je u ime opštinske komisije.

 

x Sud je doneo presudu po tom pitanju.

* …  povodom tog pitanja. … o tom pitanju

 

 

 Profesor Radmilo Ristić