Веселинка Стојковић

 

Нећу да будем глупа девојчица!

 

У  ПАРКУ

 

Баш сам глупа девојчица!

Нека ме Ивица гледа колико хоће,

И ја ћу њега,

Шта ми може!

 

Синоћ кад ветар дувао је снажан,

Пред другарима правио се важан,

И ја сам,

Баш ме брига!

 

Ено га, опет на исту клупу седа!

Е баш ћу да прођем поред њега,

Уинат,

Тако му и треба!

 

Нећу да будем глупа девојчица!

Za tvoju sreću (2007), Marija Jović (Vranje,1988–Niš, 2012) Нећу да будем глупа девојчица!

 

ВО ПАРКОТ

 

Е вистина сум девојче глупаво!

Нека ме гледа Ивица колку што сака,

и јас него ќе гo гледам

– па што?

 

Синоќа ветер дуваше силен –

пред друштвото тој се правеше важен,

и јас се правев

– па што?

 

Ене го на истата клупа седи пак,

за инат покрај него ќе минам

и нема да му дадем знак

– па што? Така му треба!

 

Нема да бидам девојче глупаво

па да се вљубам во него!

 

Препев на македонски језик: Тамара Арсовска

Илустрација (2007): Марија Јовић, мастер примењених уметности – графички дизајн (Врање, 1. август 1988–6. јул 2012, Ниш; просек студирања 9.92; мастер испит, 1. јул 2012, 10.00)

(Веселинка Стојковић: За твоју срећу/ Портретна певанија II, 2007)