Kazivanja o jeziku –  povratna zamenica se

Ispeci pa reci ili kako se u pravopisu primenjuje povratna zamenica se

 

Povratna zamenica se Jezički priručnik i kazivanja o jeziku

Predstavljamo vam Jezički priručnik za svakodnevnu, a i za prazničnu upotrebu. Riznica našeg jezičkog blaga je na udaru svakodnevice. Počinjemo kazivanja o tome šta je pravilna srpska gramatika i pravilan srpski pravopis. U nizu kazivanja će profesor Radmilo Ristić dati kratke i jasne primere šta je ispravno a šta ne.

 

 

x pogrešno

* ispravno

 

Povratna zamenica se

 

x Idem da odmaram.

*Idem da se odmaram.

 

 

x Rodila se u Beogradu.

* Rođena je u Beogradu.

 

 

x U ovoj priči, potpuno istinitoj, se prikazuje borba za opstanak.

*U ovoj priči, potpuno istinitoj, prikazuje se  borba za opstanak.

 

 

Radmilo Ristić, profesor

. . .