Psalm 37 – kuda idu pravednici i grešnici neznabošci

Pouka Cara Davida – Psalam 37 iz Psaltira o tome kako prolaze pravednici koji veruju u Boga a kako bezakonici

 

Pravednici i grešnici neznabošci - kome ostaje zemlja u nasledje Psalm 37

1. NE POREVNUJ lukavima, niti zavidi onima koji čine bezakonje;

2. jer će se kao trava brzo osušiti, i kao lišće zeleni brzo će otpasti.

3. Uzdaj se u Gospoda i čini dobrotu, i naseli zemlju, i nasitićeš se bogatstvom njenim.

4. Nasladi se Gospodom, i daće ti molbe srca tvoga.

5. Otkri Gospodu put svoj, i uzdaj se u Njega, i On će učiniti,

6. I izvešće kao svetlost pravdu tvoju, i sud tvoj kao podnevlje.

7. Povinuj se Gospodu i moli Ga usrdno, ne porevnuj uspešnome na putu njegovom, čoveku koji čini bezakonje.

8. Prestani od gnjeva i ostavi ljutnju, ne revnuj u lukavstvu.

9. Jer će lukavi biti istrebljeni, a koji strpljivo čekaju Gospoda oni će naslediti zemlju.

10. I još malo i neće biti grešnika, i tražićeš mesto njegovo i nećeš naći;

11. A krotki će naslediti zemlju, i uživaće u mnoštvu mira.

12. Vreba grešnik pravednika, i škrguće na njega zubima svojim;

13. A Gospod mu se podsmehuje, jer providi da će doći dan njegov.

14. Mač potežu grešnici, zategnuše luk svoj da obore siromaha i ubogoga, da zakolju prave srcem.

15. Mač njihov da uđe u srce njihovo, i lukovi njihovi da se polome.

16. Bolje je malo u pravednika, negoli veliko bogatstvo grešnika;

17. Jer će se mišice grešnika slomiti, a Gospod će podržati pravednike.

18. Zna Gospod puteve neporočnih, i nasleđe njihovo biće do veka;

19. Neće se postideti u zlu vremenu, i u dane gladi nasitiće se.

20. Jer će grešnici propasti, a neprijatelji Gospodnji, čim se proslave i uzvise, kao dim nestajući iščeznuće.

21. Uzajmljuje grešnik i ne vraća, a pravednik miluje i daje.

22. Jer koji Njega blagosiljaju naslediće zemlju, a koji Njega proklinju biće istrebljeni.

23. Od Gospoda se upravljaju koraci čoveka, i put njegov On želi veoma.

24. Kada padne, neće se razbiti, jer gospod podržava ruku njegovu.

25. Bejah mlad, i ostarih, i ne videh pravednoga ostavljenog, niti seme njegovo da traži hleba.

26. Vazdan miluje i pozajmljuje pravedni, i seme njegovo biće za blagoslov.

27. Ukloni se od zla i čini dobro, i naselićeš se u vek veka.

28. Jer Gospod ljubi sud (pravi), i neće ostaviti prepodobne Svoje, do veka će biti sačuvani. A bezakonici će biti izagnani, i seme bezbožnih istrebiće se.

29. Pravedni pak naslediće zemlju,i u vek veka nastaniće se na njoj.

30. Usta pravednoga proučavaće mudrost, i jezik njegov govoriće sud (pravi).

31. Zakon Boga njegovog u srcu je njegovom, i neće se spotaći koraci njegovi.

32. Vreba grešnik pravednoga i traži da ga ubije;

33. Ali ga Gospod neće ostaviti u ruke njegove, niti će ga osuditi kada mu bude sudio.

34. Strpljivo čekaj Gospoda i sačuvaj put Njegov, i uzvisiće te da naslediš zemlju; kada propadaju grešnici videćeš.

35. Videh bezbožnika gde se uzdiže i nadima se kao kedri Livanski;

36. I prođoh, i gle ne beše (ga), i tražih ga, i ne nađe se mesto njegovo.

37. Čuvaj bezazlenost i gledaj pravotu, jer ima ostanka čoveku mirnom;

38. A prestupnici zakona istrebiće se sasvim, ostatci bezbožnih uništiće se.

39. Spasenje pak pravednih je od Gospoda, i On je njihov zaštitnik u vreme nevolje.

40. I pomoći će im Gospod i izbaviće ih, i izuzeće ih od grešnika i spasiće ih, jer se u Njega nadahu.

. . .