Kazivanja o jeziku – Puno ili Mnogo

Ispeci pa reci ili kako se i kad u pravopisu kaže puno a kad mnogo

 

Puno i Mnogo – Jezički priručnik i kazivanja o jeziku Radmilo Ristić

Jezički priručnik za svakodnevnu, a i za prazničnu upotrebu srpskog jezika. Učimo pravilan pravopis i gramatiku. Sledeći primer je:

 

 

 

x pogrešno

* ispravno

 

Puno; Mnogo

 

x Pročitao je puno knjiga.

* Pročitao je mnogo knjiga.

 

x Imali su puno prijatelja.

* Imali su mnogo prijatelja.

 

x Puno Vam hvala!

* Mnogo Vam hvala!

 

 

 Profesor Radmilo Ristić