Srpske vlasti i političari koji vode Srbiju i Beograd

Kako su duhovne oči monaha Gavrila videle srpsku vlast i političare u vreme kada je levica vladala. I danas ponovo isti ljudi vladaju Srbijom – deca komunizma

 

Srpske vlasti i Beograd juče, danas i sutra kroz duhovne oči proroka

Negde u tom periodu, otac nam je govorio da je imao jedno viđenje Prestonice Beograda i vlasti. Još su tada na vlasti bili komunisti i levica.

Otac je pričao: „Video sam Beograd sve u sivilu i bedi, on nema više Blagoslova da bude prestonica. Zbog mita, korupcije, bezakonja, sekti i nemorala. Na vlasti sede ljudi ogrezli u kriminal i bezakonje. „Onaj“ iz pakla sa rogovima sedi na čelu, i komanduje njima i uči ih kako da pljačkaju, kradu hleb sirotinji, a oni da se bogate, ali će im prisesti. Gledaće kako će to što su drugima otimali, kako im se u času ruši. „Onaj“ sedi na čelu i njih je u lance okovao i on im komanduje, njegovi su robovi. Sve jedan mimo drugog govore, i ne mogu da se slože i sporazumeju, ko razdeljeni jezici su.

Rešavaće perom mnogo toga i pisaće, ali neće rešiti ništa. I druge zemlje će se umešati, ali dobra doneti neće. Vidim veliko otpadništvo, i sekte i vračari i nadrilekari, i lažni proroci će se umnožiti. Veliki nemoral u narodu, mito, korupcija, bezakonje. U Beogradu naroda mnogo u nemoralu živi. Silni se rasipaju u raskoši i vilama, voze auta skupa, a sirotinja ni hleba nema deci da kupi da ih hrani. Zlo i naopako, veliku će nevolju navući i gnev Božji što tako nepravdu tvore.

Mnogi će razbojnici biti poubijani, krvlju će svojom platiti sve što su radili. Umiraće se sve više od bolesti i mnogi će ginuti među sobom, mnoge će ubijati iz zaseda, mnoge će biti strah putom ići, od osvete, krađe i pljačke svuda. Svi su oni među sobom povezani, ali će se njino zlo svo otkriti. Sve su oni lančano povezani, jedan drugog će braniti, a onda će jedan drugog odavati i jedan od drugog će ginuti.

Vidim i mnoge Vladike i starešine u lance okovane, neke monahe, crkvena lica, a poznajem ih, živi su, još su na zemlji, ne kaju se a veliku nepravdu tvore. „Onaj“ ih je žive okovao da njegovu volju vrše. Na veselog Patrijarha (Pavla) kao čavke gaču, da on sluša njih, a ne oni njega. Dosadiše mu, teraju ga da radi suprotno njegovoj volji, a time i Gospoda ljute, i ne znaju da ih Patrijarh gleda ko lekar snimak. Vidi ih i šta misle i šta smeraju.

A i vlasti neće Crkvu za savet da pitaju. Misle mnogi iz vlasti da se parama može Raj kupiti, e pa ne može, kod Boga protekcije nema. A nedela svoja da prikriju i da zataškaju, e pa ne može. Sav njihov nečisti novac koji budu Crkvi poklanjali, da se pokažu pobožnima, vatrom će goreti. Bogu njine pare ne trebaju, jer su ih od sirotinje otimali, plate zakinuli, majkama koje su decu u ratu izgubili, penzije nedaju, sirotinja i radnici pište, a oni se tuđim parama dobrotvori prave. E pa „laže“ i lopovi pred Boga ne mogu. Ko nepravdu tvori, neće videti lice Oca nebeskoga. Sve što su komunisti u svoje ime gradili, to se pred Bogom neće videti, niti Boga sačekati, Drugi Dolazak Njegov.

. . .

Odlomak iz knjige Monah Gavrilo – prorok poslednjeg doba