Kazivanja o jeziku –  Studirao na .. i Pohađao ..

Ispeci pa reci ili kako se u pravopisu primenjuje –  Studirao na .. i Pohađao ..

 

Kazivanja o jeziku -  Studirao na i Pohađao

Jezički priručnik za svakodnevnu, a i za prazničnu upotrebu srpskog jezika. Učimo pravilan pravopis i gramatiku. Sledeći primer je:

 

 

 

x pogrešno

* ispravno

 

Studirao na …;  Pohađao …

 

x Studirao Pravni fakultet u …

* Studirao na Pravnom fakultetu u …

* Studirao prava u …

 

x Učio osnovnu i srednju školu u …

* Pohađao osnovnu i srednju školu u …

 

x Išao je u muzičku školu.

* Pohađao je muzičku školu.

 

Profesor Radmilo Ristić

. . .