Kazivanja o jeziku –  U vezi sa … i bez sa

Ispeci pa reci ili kako se u pravopisu primenjuje „U vezi sa… i bez sa“

 

U vezi sa ... i bez sa – Jezički priručnik i kazivanja o jeziku

Jezički priručnik za svakodnevnu, a i za prazničnu upotrebu srpskog jezika. Učimo pravilan pravopis i gramatiku. Sledeći primer je:

 

 x pogrešno

* ispravno

 

U vezi sa …  i bez sa

 

x Ova tema je u vezi sporta.

* Ova tema je u vezi sa sportom.

 

x Putovali smo sa autom.

* Putovali smo autom.

 

x To je premazano sa bojom.

* To je premazano bojom.

 

 

 

Radmilo Ristić