ŽIVOT JE

 

Život i ljubav - slikar John Hoyland i pesnik Dejan Šobata pesma Život je

Hladno je napolju

U sobi sedim sam

U glavi misli mi se roje

Od svega toga umoran sam.

 

Ne znam šta da radim

U školu mi se ne ide

Voleo bih da ne postojim

I onako je sve bez veze

 

Zašto se ljudi rađaju kad će umreti?

Ima li to ikakvog smisla kad će nestati

Pre ili posle, svejedno je?

Nas neće biti, to važno je

Život je nešto prolazno:

Kao ono bilo pa prošlo

Život je pojava,

Pojava koja možeda se obnavlja

Život je nešto kao fluidno,

Život je nešto sasvim ozbiljno!

 

Dejan Šobata

 

In memoriam Dejan Šobata

. . .