Kazivanja o jeziku – Bih, bismo, biste

Ispeci pa reci ili kako se i kad u pravopisu koriste bih, bismo, biste

 

Bih, bismo, biste- Jezički priručnik i kazivanja o jeziku i Radmilo Ristić

Jezički priručnik za svakodnevnu, a i za prazničnu upotrebu srpskog jezika. Učimo pravilan pravopis i gramatiku. Sledeći primer je:

 

 

 

x pogrešno

* ispravno

 

Bih, bismo, biste

 

x Ja bi došao na izložbu, ali …

* Ja bih došao na izložbu, ali …

 

x Mi bi pošli sa vama …

* Mi bismo pošli sa vama …

 

x Da li bi vi kupili tu knjigu?

* Da li biste vi kupili tu knjigu?

 

 

Profesor Radmilo Ristić