Kazivanja o jeziku – Čija je polovina veća? A izlaznost?

Ispeci pa reci ili kako se i kada u pravopisu upotrebljava reč polovina, veća ili manja

 

 

Čija je polovina veća A izlaznost - Jezički priručnik i kazivanja o jeziku Radmilo Ristić

Jezički priručnik za svakodnevnu, a i za prazničnu upotrebu srpskog jezika. Učimo pravilan pravopis i gramatiku. Sledeći primer je:

 

 

 

x pogrešno

* ispravno

 

Čija je polovina veća? A izlaznost?

 

x Veća polovina glasačkog tela …

* Veći broj glasača …

 

x Te dve polovine nisu jednake.

* Ta dva dela nisu jednaka.

 

x Izlaznost je bila zadovoljavajuća. (A dolaznost?)

* Odziv je bio zadovoljavajući. (ili učešće)

 

Profesor Radmilo Ristić

. . .