Kazivanja o jeziku – Dugo (godina), duže i dalje

Ispeci pa reci ili kako se i kada u pravopisu upotrebljavaju reči dugo godina, duže i dalje

 

Dugo (godina), duže i dalje - Jezički priručnik i kazivanja o jeziku i Radmilo Ristić

Jezički priručnik za svakodnevnu, a i za prazničnu upotrebu srpskog jezika. Učimo pravilan pravopis i gramatiku. Sledeći primer je:

 

 

x pogrešno

* ispravno

 

Dugo (godina); duže – dalje

 

x Koliko dugo godina (ste) (živite) ovde?

* Koliko dugo (ste) (živite) ovde?

* Koliko godina (ste) (živite) ovde?

 

x Bacio je koplje duže od svog protivnika.

* Bacio je koplje dalje nego njegov protivnik.

 

•  Duže je živeo u ovom gradu, od …

•  Dalje je živeo u ovom gradu, jer …

 

Profesor Radmilo Ristić

. . .