Kazivanja o jeziku – Gledalac – gledaoci, gledaoca – gledalaca

Ispeci pa reci ili kako se i kada u pravopisu upotrebljavaju reči  gledalac – gledaoci, gledaoca – gledalaca

 

Gledalac – gledaoci, gledaoca – gledalaca - Jezički priručnik i kazivanja o jeziku i Radmilo Ristić

Jezički priručnik za svakodnevnu, a i za prazničnu upotrebu srpskog jezika. Učimo pravilan pravopis i gramatiku. Sledeći primer je:

 

 

 

x pogrešno

* ispravno

 

Gledalac – gledaoci; gledaoca – gledalaca

 

x Samo se jedan gledaoc javio na poziv.

* Samo se jedan gledalac javio na poziv.

 

x Od tih gledaoca svašta smo čuli.

* Od tih gledalaca svašta smo čuli.

 

x* Odgovaramo na pitanja (gledaoca)(gledalaca).

*  (Tog gledaoca)(Te gledaoce) smo već čuli.

 

 

Profesor Radmilo Ristić

. . .