Kazivanja o jeziku – Išao je na posao, često i mnogo puta

Ispeci pa reci ili kako se i kada u pravopisu upotrebljava rečenica Išao je na posao, često i mnogo puta

 

 

Išao je na posao, često i mnogo puta Jezički priručnik i kazivanja o jeziku i Radmilo Ristić

Jezički priručnik za svakodnevnu, a i za prazničnu upotrebu srpskog jezika. Učimo pravilan pravopis i gramatiku. Sledeći primer je:

 

 

 

x pogrešno

* ispravno

 

Išao je na posao (sa); često = mnogo puta

 

x Išao je često puta na posao sa biciklom.

* Išao je često na posao biciklom.

 

x Brzo su požurili sa njihovim kolima.

* Požurili su svojim kolima.

 

x Mnogo često su obišli njihove prijatelje.

* Često su obilazili svoje prijatelje.

 

 

Profesor Radmilo Ristić