Kazivanja o jeziku – Iza ili posle, ispred ili pre

Ispeci pa reci ili kako se i kada u pravopisu upotrebljavaju reči  iza ili posle, ispred ili pre

 

Iza ili posle, ispred ili pre - Jezički priručnik i kazivanja o jeziku i Radmilo Ristić

Jezički priručnik za svakodnevnu, a i za prazničnu upotrebu srpskog jezika. Učimo pravilan pravopis i gramatiku. Sledeći primer je:

 

 

 

x pogrešno

* ispravno

 

Iza – posle; ispred – pre

 

x Videćemo se iza Uskrsa.

*  Videćemo se posle Vaskrsa.

 

x Dva dana ispred Uskrsa je Veliki petak.

*  Dva dana pre Vaskrsa je Veliki petak.

 

x Film nastavljamo iza emisije „Vesti“.

*  Sa filmom nastavljamo posle emisije „Vesti“.

 

Profesor Radmilo Ristić