Kazivanja o jeziku – Nazovi me, okreni me, veća polovina

Ispeci pa reci ili kako se i kada u pravopisu upotrebljavaju reči  Nazovi me, okreni me, veća polovina

 

Nazovi me, okreni me, veća polovina - Jezički priručnik i kazivanja o jeziku i Radmilo Ristić

Jezički priručnik za svakodnevnu, a i za prazničnu upotrebu srpskog jezika. Učimo pravilan pravopis i gramatiku. Sledeći primer je:

 

 

 

x pogrešno

* ispravno

 

x Nazovi me! x Okreni me! x Veća ½

 

x Nazovi me (telefonom) oko pet!

* Pozovi me (telefonom) oko pet!

* Telefoniraj mi oko pet!

 

x Okreni me od tvoje kuće!

* Telefoniraj mi od svoje kuće!

 

x Veća polovina prisutnih bila je šokirana.

* Veći deo (broj) prisutnih bio je u šoku.

 

 

Profesor Radmilo Ristić