Kazivanja o jeziku – Obzirom, kazaljka, možda

 

Ispeci pa reci ili kako se i kada u pravopisu upotrebljavaju reči  obzirom, kazaljka, možda

 

Obzirom, kazaljka, možda - Jezički priručnik i kazivanja o jeziku i Radmilo Ristić

Jezički priručnik za svakodnevnu, a i za prazničnu upotrebu srpskog jezika. Učimo pravilan pravopis i gramatiku. Sledeći primer je:

 

 

 

x pogrešno

* ispravno

 

x Obzirom …; Kazaljka; možda

 

x Obzirom da nisi znao …

* S obzirom na to da nisi znao …

 

x Mala skazaljka kazuje satove.

* Mala kazaljka pokazuje sate.

 

x Možda je vidim u gradu.

* Možda ću je videti u gradu.

* Ona će, možda, zakasniti.

 

Profesor Radmilo Ristić