Kazivanja o jeziku – Pre-; pra-; pro-

Ispeci pa reci ili kako se i kad u pravopisu koriste pre, pra i pro

 

Pre, pra i pro - Jezički priručnik i kazivanja o jeziku i Radmilo Ristić

Jezički priručnik za svakodnevnu, a i za prazničnu upotrebu srpskog jezika. Učimo pravilan pravopis i gramatiku. Sledeći primer je:

 

 

 

x pogrešno

* ispravno

 

Pre-; pra-; pro-

 

x U prestara vremena …

* U prastara vremena …

 

x Bio je prastar za takve poslove.

* Bio prestar za takve poslove.

 

x Sve je prekontrolisao.

* Sve je prokontrolisao.

 

 

 Profesor Radmilo Ristić