Kazivanja o jeziku – Predsedavala, odeljenja, zaposlenje

Ispeci pa reci ili kako se i kada u pravopisu upotrebljava reč predsedavala, odeljenja, zaposlenje

 

 

Predsedavala, odeljenja, zaposlenje - Jezički priručnik i kazivanja o jeziku Radmilo Ristić

Jezički priručnik za svakodnevnu, a i za prazničnu upotrebu srpskog jezika. Učimo pravilan pravopis i gramatiku. Sledeći primer je:

 

 

 

x pogrešno

* ispravno

 

Predsedavala, odeljenja, zaposlenje

 

x Sednicom je pretsedavala direktor škole.

* Sednici je predsedavala direktorka škole.

 

x Ana je svo vreme kao pretsednik odelenja…

* Ana je sve vreme kao predsednica odeljenja …

 

x Na zapošljenje čekaju puno mladih ljudi.

*  Na zaposlenje čeka mnogo mladih ljudi.

 

 

Profesor Radmilo Ristić