Kazivanja o jeziku – Rukovaoc, rukovodioc, varilac

Ispeci pa reci ili kako se i kad u pravopisu upotrebljavaju reči  rukovaoc, rukovodioc, varilac

 

 

Rukovaoc, rukovodioc, varilac - Jezički priručnik i kazivanja o jeziku i Radmilo Ristić

Jezički priručnik za svakodnevnu, a i za prazničnu upotrebu srpskog jezika. Učimo pravilan pravopis i gramatiku. Sledeći primer je:

 

 

 

x pogrešno

* ispravno

 

x Rukovaoc; x rukovodioc; x varilac

 

x Rukovaoc tih mašina bio je otsutan.

* Rukovalac tim mašinama bio je odsutan.

 

x Svaki rukovodioc, posetioc mora to znati.

* Svaki rukovodilac, posetilac mora to da zna.

 

x Varilac je bio pored aparata za varenje.

* Zavarivač je bio pored aparata za zavarivanje.

 

 

Profesor Radmilo Ristić