Kazivanja o jeziku – Student(kinja), direktor(ka)

Ispeci pa reci ili kako se i kada u pravopisu upotrebljavaju reči  Student(kinja), direktor(ka)

 

Student(kinja), direktor(ka) - Jezički priručnik i kazivanja o jeziku i Radmilo Ristić

Jezički priručnik za svakodnevnu, a i za prazničnu upotrebu srpskog jezika. Učimo pravilan pravopis i gramatiku. Sledeći primer je:

 

 

 

x pogrešno

* ispravno

 

Student(kinja); direktor(ka)    

 

x On je student, a ona nije student, već učenik.

* On je student, a ona nije studentkinja, već učenica.

 

x Oni su student i studentkinja.

*  Oni su studenti.

 

x Kao direktor, ona je stekla veliki ugled i u gradu.

* Kao direktorka, ona je stekla veliki ugled i u gradu.

 

Profesor Radmilo Ristić