Kazivanja o jeziku – Zadnje, poslednje, prednje

Ispeci pa reci ili kako se i kada u pravopisu upotrebljavaju reči  zadnje, poslednje, prednje

 

Zadnje, poslednje, prednje - Jezički priručnik i kazivanja o jeziku i Radmilo Ristić

Jezički priručnik za svakodnevnu, a i za prazničnu upotrebu srpskog jezika. Učimo pravilan pravopis i gramatiku. Sledeći primer je:

 

 

 

x pogrešno

* ispravno

 

Zadnje; poslednje; prednje

 

x U zadnje vreme nismo ga viđali.

* U poslednje vreme nismo ga viđali.

 

x Poslednji točkovi bili su na samoj ivici.

* Zadnji točkovi bili su na samoj ivici.

 

x U prednje vreme oblačeni smo skromnije.

* U prvo vreme oblačili su nas skromnije.

 

Profesor Radmilo Ristić