Kazivanja o jeziku – Zadnji – poslednji – najnoviji; za – u

Ispeci pa reci ili kako se i kada u pravopisu upotrebljavaju reči  Zadnji – poslednji – najnoviji; za – u

 

 

Zadnji – poslednji – najnoviji, za - u i Radmilo Ristić

Jezički priručnik za svakodnevnu, a i za prazničnu upotrebu srpskog jezika. Učimo pravilan pravopis i gramatiku. Sledeći primer je:

 

 

 

x pogrešno

* ispravno

 

Zadnji – poslednji – najnoviji; za – u

 

x Njegova zadnja knjiga je postala bestseler.

x* Njegova poslednja knjiga je postala bestseler.

* Njegova najnovija knjiga je postala bestseler.

 

x Zadnji rat bio je katastrofalan.

* Poslednji rat bio je katastrofalan.

 

x Bile su to vesti za 7 sati.

* Bile su to vesti u 7 sati.

 

Profesor Radmilo Ristić

. . .