Веселинка Стојковић

 

Срећа

 

Срећа је твоје срце у грудима.

Срећа је моје срце у грудима.

Срећа је ова наша прича о срећи.

Срећа је кад си срећан, Путниче.

Кад се пробудиш и угледаш дан.

Данас је сунце велико.

(Маргарете 2)

Rusima-se-Sunce-okrece-oko-zemlje_ca_large

 

Sreća

 

Sreća je tvoje srce u grudima.

Sreća je moje srce u grudima.

Sreća je ova naša priča o sreći.

Sreća je kad si srećan, Putniče.

Kad se probudiš i ugledaš dan.

Danas je sunce veliko.

(Margarete 2)