Kome služe komunisti i ostali grešnici neznabošci

Pouka monaha Gavrila o tome ko su i šta su komunisti, ateisti, masoni i ostali grešnici i neznabošci

 

Komunisti, levičari, liberali, ateisti i ostali grešnici i neznabošći holokaust

A to što me pitate za komuniste. Evo kako.

Ni jedan komunista koji je služio „onome“, ne može prići i biti pravi Hrišćanin dok se ne ispoveda, prizna da je služio „onome“ i onda da dobije od sveštenika rezešenje od tog greha, o onda da postane redovni član crkve u molitvi i ostalim tajnama.

Tačno je da ima i onih koji su bili i zavedeni i zaplašeni i ucenjivani, njima je lakše sve to da priznaju pred sveštenikom, i da skinu to sa savesti, i počnu da se mole, jer oni su uvek i verovali, ali su se bili udaljili za vreme. A oni koji su se bili potpuno udaljili, tek posle ispovesti mogu da osete da počinju da shvataju svu omašenost svoje zablude, i tek onda vidici počinju da im se otvaraju duhovni, i taj put im se otvara, poznanje Božjeg zakona, jer to im je do tada bilo sakriveno od njih, greh njihove zablude im je zatvarao vidike da to ne mogu da vide i sagledaju.

Ali ne zaboravite da ima slepaca i ovako, nisu samo komunisti bili pomračeni.

Svaka ogrehovljenost (kultovi, sekte, ideologije, ateizam, sujeverje, praznoverje), donosi zaslepljenost, pa onda ljudi ne vide ni sebe kako treba, pa ni one oko sebe, sve krivi, a sebe nikada da okrivi. Da bi prišli poznanju istine, i bili prosvećeni, postupak je isti za sve grešnike koji pođu da traže pravi put, pokajanje, ispovest, a onda se jedno po jedno samo otkriva i pojašnjava, samo vidiš, sve ti je jasno, znaš šta želiš, šta planiraš, kako da porodicom i sobom upravljaš, a do tada je sve išlo mučno i sa svađom i problemima.

A sve je po dopuštenju, da čovek vidi da mu nešto ne ide, pa da se zapita, pa onda počne i rešenje tražiti, i tek onda počne i pobožno živeti, tako da posle poznanja pravog puta tačno uvidi sam razliku od prethodnog, sve je teško i neizvesno, a sada sve lakše i sve jasno. I sada ima problema, naiđu, ali se oni sa verom nose i rešavaju. Bog čoveka uči na svakom mestu i na svakom koraku, samo treba to da vidi, svuda poučan primer može naći, samo ako hoće i ume da ga pravilno protumači i shvati poruku, šta time hoće Bog da mu kaže, poruči.

No koji do kraja ostanu nepokorni, koji ne budu hteli da se promene, ostanu u svom zlu, takvi će biti preteče antihrista. Kad nije hteo da primi istinu, primiće obmanu i laž će uzeti i primiti kao istinu, biće lako prevareni, to su svi nepokorni i neposlušni, oni koji veruju gatarima, vidarima, proročnicama, i sektama, raznim masonskim udruženjima. Tu su  svi oni koji budu tvorili nepravde, bilo pojedincima ili narodu, zlo sejali po svetu, koji budu sve što je štetno narodu podržavali, koji budu nepravedne ratove vodili, ljudima trgovali, decom, kriminal svake vrste podržavali. Teško njima, oni istinu nikada neće poznati, ona će od njih biti sakrivena, sem ako dođu do spoznanja istine i pokaju se, onda će im se oči otvoriti, duhovno da vide.

A ako se ne pokaju, oni će sve videti kroz svoje bogatstvo i slavu na zemlji, kroz svoju gordost. Oni će se udružiti, svi ti vladari, i onda će postaviti jednog njihovog na čelo tog udruženja, Antihrista, da upravlja i vlada, svi će mu oni verovati. Amerika je tu na čelu, od nje je svo zlo poteklo, i sve što je štetno, druge narode muči i ništi, ali će i njoj Bog presuditi. Ključaće Tihi okean od nje. A verujući narod u njoj, koji u zlo njihovih vladara nisu pristajali, Bog će čudesno spašavati. Mnogi će i mučenici postati, biće žrtve stradanja, terorizma.

No prepustimo Bogu, on zna šta će sa narodom svojim. Ali moramo znati šta i kako će se dešavati, da znamo od koga da se čuvamo, da tada kada budu nudili sve, da im ne verujemo.

. . .

Odlomak iz knjige Monah Gavrilo – prorok poslednjeg doba