Razlike izmedju Pravoslavne i Katoličake Crkve – Otac Kleopa Ilie

 

Razlike izmedju Pravoslavne i Katoličke Crkve 

Analiza koje su sve razlike izmedju Pravoslavne i Katoličke Crkve. Pravoslavlje i rimokatolici razlike

 

Razlike izmedju Pravoslavne i Katoličke Crkve - pravoslavlje i katolicizam

Koja je od vera najbliža Pravoslavlju?

Pravoslavnoj Crkvi je najbliža rimokatolička crkva, a između njih postoji razlika kao od neba do zemlje.

Sve do 1054. godine Francuska i Italija behu pravoslavne; sve države sveta su bile jedna Crkva. Onda su se katolici odvojili od nas. To je bila velika papska šizma ili raskol, kada su se odcepili od nas pravoslavnih. Velika papska šizma ja nastala kada su se odcepili od naše Crkve zbog poznatih reformi koje su uveli.

Najveći neprijatelji katolika su protestanti i kalvinisti. Oni su se od katoličke crkve odvojili 1517. godine, učenjem Martina Lutera i sledbenika Cvinglija, Kalvina i Husa.

Koje su to načelne tačke koje nas dogmatski odvajaju od katolika – koje su razlike izmedju Pravoslavne i Katoličke Crkve ?

Načelna učenja koja nas dogmatski i kanonski odvajaju od katolika su:

1. Prvo učenje jeste filioque. Oni kažu da Duh Sveti ishodi i od Oca i od Sina. Ova dogmatska greška je ujedno i najteža. Sveti jevanđelist Jovan kaže: «A kad dođe Utešitelj, koga ću vam ja poslati od Oca, Duh Istine, koji od Oca ishodi, On će svedočiti za mene» (Jn. 15; 26).

2. Drugo učenje jeste papska supremacija (vrhovna vlast). Papa je od njih smatran za vrhovnog poglavara (glavu) hrišćanskih crkava, odnosno namesnik (zamenik) Hristov na zemlji! Veći od svih patrijaraha! To je suprotno od onoga što je nas činilo sabornom Crkvom. Papa se proglasio za naslednika svetog Petra. Đavolska gordost!

3. Papska nepogrešivost. Oni kažu da papa kao čovek ne može da pogreši u oblasti vere, onda kada on propoveda, što je jedna nova dogma neprihvatljiva za Pravoslavnu Crkvu.

4. Četvrto jeste učenje o Purgatorijumu ili Čistilištu. Oni kažu da između raja i pakla ima jedan veliki oganj gde prebiva duša nekoliko stotina godina i gde se čisti, da bi potom otišla u raj. Ovakvo nešto ne piše u Svetom Pismu; ovog učenje ne postoji nigde. (Nastalo je tek u Srednjem veku – primedba redakcije)

Mi imamo Jevanđelje Suda, koje imaju i oni, ali tu nigde nije ukazano na tri mesta, već samo na dva – raj i pakao. Spasitelj naš, kada bude seo na prestolu slave Svoje i kada bude sakupio sve narode od postanja sveta da im sudi, razdvojiće ih, kao što pastir razdvaja ovce od jaradi. Pravednike će postaviti sa Svoje desne strane, dok grešnike sa Svoje leve strane… Grešnici će otići u večne muke, a pravednici u večni život.

Prema tome, ne možemo reći da postoje tri mesta, već samo dva: mesto večne muke i mesto večnog života.

5. Azima (beskvasni hleb, presnac). Oni ne služe sa uskislim hlebom, već sa beskvasnim hlebom kao jevreji.

6. Katolici imaju još jednu novu dogmu: bezgrešno začeće. Oni vele da je Majka Božija bila rođena od Duha Svetoga. Nije istina. Ona je rođena na prirodan način od bogoroditelja svetog Joakima i Ane, kao plod njihove molitve.

7. Oni još imaju supstancijalitet. Prilikom osvećivanja darova, katolici ne tvore molitve za priziv Svetoga Duha, onako kako mi to radimo na svetoj Epiklezi. Oni tvrde da se darovi sami osvećuju, onda kada se kaže: «Uzmite jedite… itd». Nemaju molitve za silazak Svetog Duha na darove.

8. Celibat sveštenika; katolički sveštenici se ne žene. Oni su u celibatu, protivno Vaseljenskim Saborima, na kojima je odlučeno da mirski sveštenici stupaju u brak i da mogu imati porodice. (Takodje novotarija uvedena tek u Srednjem veku)

9. Oni imaju i papsku indulgenciju. Još jedna zabluda i duhovno lutanje. Ako papi daš mnogo novca, možeš činiti ma koliko grehova hoćeš, daće ti oproštaj, daće ti razrešenje. Njihovi svetitelji imaju previše dobrih dela, ne znaju šta će sa njima i daju ih papi, a on opet prodaje ove prekobrojne zasluge radi oproštenja ljudskih grehova, onima koji nemaju dovoljno dobrodetelji.

10. Postoji još jedna važna tačka mimoilaženja: krizmanje. Katolici ne miropomazuju decu, odmah posle svete Tajne krštenja, već ih posle sedam osam godina miropomazuju i to samo njihovi arhijereji.

Evo, to su načelna dogmatska i kanonska obeležja koja odvajaju Pravoslavnu Crkvu od katolika – suštinske razlike izmedju Pravoslavne i Katoličke Crkve.

Arhimandrit Kleopa Ilie

. . .