BLAGOVESTI, ARHANGEL GAVRILO I PRESVETA BOGORODICA

Crkveni praznik koji slavi dan kada je Sveti arhangel Gavrilo blagovestio Bogorodicu Djevu da će roditi Isusa Hrista spasioca sveta, otuda Blagovesti – blage vesti

 

Bogorodica Blagovesti čudotvorna ikona manastir Blagoveštenje Ovčar Banja akatist i molitva

Bogorodica Blagovesti čudotvorna ikona – manastir Blagoveštenje, Ovčar Banja

Danas se slave Blagovesti – blage vesti od Boga. Blagovesti je praznik koji pravoslavna crkva proslavlja 25. marta po starom kalendaru (7. aprila po novom). Spada u Bogorodičine praznike. To je dan kada se anđeo Gavrilo javio Mariji da će roditi Isusa. Otud se i arhandjeo Gavrilo naziva nosilac Blagovesti.

Pola godine pošto je prvosvešteniku Zahariji projavio da će u dubokoj starosti dobiti sina koji će biti Gospodnji Preteča (sv. Jovan Krstitelj), isti Gospodnji arhanđeo, Gavrilo, javio se Prečistoj Djevi Mariji u Nazaretu, pozdravivši je rečima:

“Raduj se, blagodatna! Gospod je s tobom, blagoslovena si ti među ženama! (Lk 1, 28).”

Začuđenoj i uplašenoj Djevi arhanđeo Gavrilo objašnjava neobičan pozdrav:

Ne boj se, Marija, jer si našla blagodat u Boga! I evo začećeš, i rodićeš sina i nadenućeš mu ime Isus. On će biti veliki, i nazvaće se Sin Višnjega, i daće mu Gospod Bog presto Davida oca Njegovog. I carevaće nad domom Jakovljevim vavek, i carstvu Njegovom neće biti kraja (Lk, st. 30-33).”

Na Marijino pitanje Kako će to biti kad ja ne znam za muža? (Lk, st. 34), arhanđeo Gavrilo odgovara:

Duh Sveti doći će na tebe, i sila Višnjega oseniće te; zato i ono što će se roditi biće sveto, i nazvaće se Sin Božji (st. 35).”

Prečista Djeva pokorno odgovara: “Evo sluškinje Gospodnje, neka mi bude po reči tvojoj (Lk, st. 38).”

Blagovesti spadaju u red Bogorodičnih praznika, u crkvenom kalendaru je označen crvenim slovom i nepokretan je.

Sveti Oci iz starih vremena ostavili su nam nekoliko predanja vezanih za ovaj razgovor kojim je otpočela istorija spasenja ljudskog roda i obnovljenja tvari. Između ostalog, oni vele da se Božji arhanđeo Gavrilo pojavio pred Prečistom Djevom baš u trenutku kada je čitala poznato mesto iz Knjige proroka Isaije: “Gle, devojka će začeti i rodiće sina” (Is. 7, 14).

Po istim tumačenjima Gospod Isus Hristos je vaskrsao trideset i nešto godina kasnije, u isti datum u koji se vodio opisani razgovor Božjeg izaslanika i buduće Bogorodice. Zato se 25. mart/7. april smatra za autentični datum Vaskrsa, a retki slučajevi kada se Vaskrs poklopi sa ovim nepokretnim praznikom. zovu se „Kiriopasha“.

Na slici je čudotvorna ikona Bogorodica Blagovesti (Presveta Bogorodica sa Hristom) radjena 1602 godine iz manastira Blagoveštenje, Ovčar Banja.

.

BLAGOVEŠTENjSKI AKATIST PRESVETOJ BOGORODICI

Kondak 1.

Tebi, vojvotkinji koja se bori za nas, uznosimo pesme pobedne, a izbavivši se od zla — pesme zahvalne, mi, sluge tvoje, Bogorodice. No pošto imaš moć nepobedivu, od svake nas opasnosti izbavi, da ti kličemo: Raduj se, Nevesto Nenevesna!

Ikos 1.

Angeo prvak poslan bi s neba da kaže Bogorodici: Raduj se! I gledajući Te, Gospode, kako se ovaploćavaš na netelesni glas, beše zaprepašten, i stajaše kličući joj ovako:

Raduj se, jer će tobom radost zasjati!

Raduj se, jer će tobom prokletstvo isčeznuti!

Raduj se, palog Adama pozivanje!

Raduj se, Eve od suza izbavljenje!

Raduj se, visino nedostižna ljudskim pomislima!

Raduj se, dubino nedogledna i angelskim očima!

Raduj se, jer si Carev presto!

Raduj se, jer nosiš Nosioca svega!

Raduj se, zvezdo koja objavljuje Sunce!

Raduj se, utrobo božanskog ovaploćenja!

Raduj se, jer se tobom obnavlja stvorenje!

Raduj se, jer se u tebi začinje Stvoritelj!

Raduj se, Nevesto Nenevesna!

Kondak 2.

Videći sebe u čistoti, Sveta smelo govori Gavrilu: Tvoj čudni govor izgleda neshvatljiv duši mojoj, jer kako govoriš o rođenju od besemenog začeća, kličući: Aliluja!

Ikos 2.

Tražeći da sazna nepoznato znanje, Djeva povika služitelju tajne: Reci mi kako je moguće da se sin rodi iz čiste utrobe? A on joj reče sa strahom, kličući ovako:

Raduj se, poverenice tajanstvenog Saveta!

Raduj se, vero u ono o čemu treba ćutati!

Raduj se, uvode u čuda Hristova!

Raduj se, glavni od dogmata Njegovih!

Raduj se, lestvice nebeska, kojom siđe Bog!

Raduj se, moste, koji prevodi sa zemlje na nebo!

Raduj se, čudo o kome mnogo govore angeli!

Raduj se, mnogooplakivani poraze demonima!

Raduj se, jer si neizrecivo svetlost rodila!

Raduj se, jer način nikom nisi otkrila!

Raduj se, jer prevazilaziš znanje mudraca!

Raduj se, jer prosvetljuješ razum vernih!

Raduj se, Nevesto Nenevesna!

Kondak 3.

Sila Svevišnjega tada oseni braku neiskusnu Djevu radi začeća, i utrobu njenu s blagim plodom pokaza divnom njivom svima koji žele da žanju spasenje, pevajući ovako: Aliluja!

Ikos 3.

Primivši Boga u utrobu, Djeva pohita Jelisaveti. A čedo ove, osetivši odmah njihov zagrljaj, obradova se, i uzigravanjem, kao pesmama klicaše Bogorodici:

Raduj se, lozo neuvelog izdanka!

Raduj se, tekovino besmrtnoga ploda!

Raduj se, jer preobraćaš zemljodelca u čovekoljupca!

Raduj se, jer si rodila saditelja života našega!

Raduj se, njivo koja proizvede obilje milosrđa!

Raduj se, trpezo, koja nosi mnoštvo milosti!

Raduj se, jer činiš da cveta raj sladosti!

Raduj se, jer spremaš pristanište duša!

Raduj se, prijatni tamjane molitve!

Raduj se, celom svetu umilostivljenje!

Raduj se, Božja naklonosti prema smrtnima!

Raduj se, smelosti smrtnih prema Bogu!

Raduj se, Nevesto Nenevesna!

Kondak 4.

S burom pomisli sumnje u sebi, smerni Josif zbuni se gledajući, Neporočna, na tebe bezbračnu i podozrevajući brakolomstvo. No saznavši da je tvoje začeće od Duha Svetoga reče: Aliluja!

Ikos 4.

Čuše pastiri angele kako pesmom slave dolazak Hrista u telu, i pohitavši mu kao Pastiru, videše Ga kao bezazleno jagnje, odhranjeno u utrobi Marije koju slaveći rekoše:

Raduj se, Mati Jagnjeta i Pastira!

Raduj se, tore razumnih ovaca!

Raduj se, odbrano od nevidljivih neprijatelja!

Raduj se, otvaranje rajskih vrata!

Raduj se, jer se nebesko raduje sa zemaljskim!

Raduj se, jer zemaljsko likuje sa nebeskim!

Raduj se, neućutna usta apostola!

Raduj se, nepobediva smelosti mučenika!

Raduj se, jaka tvrđavo vere!

Raduj se, svetla oznako blagodati!

Raduj se, jer se tobom obnaži ad!

Raduj se, jer se tobom obukosmo u slavu!

Raduj se, Nevesto Nenevesna!

Kondak 5.

Ugledavši bogu vodeću zvezdu, mudraci iđahu za njenom svetlošću, i držeći ju kao svetiljku, njome tražahu moćnoga Cara; pa stigavši do Nedostižnog, obradovaše se kličući mu: Aliluja!

Ikos 5.

Sinovi Haldejaca videše na rukama Djeve Onoga koji je rukama stvorio ljude, i poznavši u Njemu Vladara, iako uze lik sluge, pohitaše da Mu posluže darovima i da kliču Blagoslovenoj:

Raduj se, Mati nezalazne Zvezde!

Raduj se, zoro tajanstvenoga dana!

Raduj se, jer si ugasila peć prevare!

Raduj se, jer prosvećuješ propovednike Svete Trojice!

Raduj se, jer si zbacila sa vlasti nečovečnog mučitelja!

Raduj se, jer si pokazala čovekoljubivog Gospoda Hrista!

Raduj se, jer izbavljaš od neznabožačkog verovanja!

Raduj se, jer čuvaš od nečistih dela!

Raduj se, jer si ukinula klanjanje ognju!

Raduj se, jer oslobađaš od plamena strasti!

Raduj se, vodiljo vernik nevinosti!

Raduj se, radosti svih pokolenja!

Raduj se, Nevesto Nenevesna!

Kondak 6.

Postavši bogonosni propovednici, mudraci se vratiše u Vavilon, ispunivši Tvoje proroštvo i objavivši svima Tebe, Hrista, ostaviše Iroda kao bezumnika, koji ne zna da peva: Aliluja!

Ikos 6.

Zasjavši u Egiptu svetlošću istine, prognao Si tamu laži, jer idoli njegovi, Spasitelju, popadaše ne mogući podneti Tvoju silu. A izbavljeni od njih klicahu Bogorodici:

Raduj se, uzdizanje ljudi!

Raduj se, obaranje demona!

Raduj se, jer si prevaru zablude uništila!

Raduj se, jer si lukavstvo idola izobličila!

Raduj se, more, koje potopi duhovnog faraona!

Raduj se, steno, koja napoji žedne života!

Raduj se, ognjeni stube, koji pokazuje put onima u tami!

Raduj se, zaklone svetu širi od oblaka!

Raduj se, hrano zameno mane!

Raduj se, služiteljko svete sladosti!

Raduj se, zemljo obećana!

Raduj se, iz koje teče med i mleko!

Raduj se, Nevesto Nenevesna!

Kondak 7.

Kad je trebao Simeon da pređe iz ovog varljivog sveta, predat Si mu bio kao dete, ali on u Tebi pozna i savršenog Boga. Zato se zadivi Tvojoj neiskazanoj mudrosti kličući: Aliluja!

Ikos 7.

Javivši se, Stvoritelj pokaza nama, svojim stvorovima, novu tvar, izraste iz besemene utrobe, i sačuva ju čistom kao što je i bila, da bismo bideći čudo, slavili ju usklicima:

Raduj se, cvete neprolaznosti!

Raduj se, venče uzdržljivosti!

Raduj se, jer u tebi sija praslika vaskrsenja!

Raduj se, jer pokazuješ život angelski!

Raduj se, drvo krasnog ploda, kojim se hrane verni!

Raduj se, drvo dobrog hlada, pod koje se sklanjaju mnogi!

Raduj se, jer si nosila u utrobi Putovođu zabludjelih!

Raduj se, jer si rodila Izbavitelja zarobljenih!

Raduj se, umilostivljenje pravednog Sudije!

Raduj se, oproštaju mnogim prestupnicima!

Raduj se, nepostidna odećo nagima!

Raduj se, ljubavi, koja svaku žudnju pobeđuje!

Raduj se, Nevesto Nenevesna!

Kondak 8.

Videvši neobično rođenje, uklonimo se od sveta, i prenesimo um na nebo, jer se zato uzvišeni Bog javi na zemlji kao smerni čovek, želeći da privuče visini one koji Mu kliču: Aliluja!

Ikos 8.

Neopisana Reč sva beše među zemnima, no nikako ne odvojivši se od nebeskih. Jer ne beše promena mesta božansko silaženje i rođenje od Djeve, koja primi Boga, i koja sluša ovo:

Raduj se, smestište nesmestivog Boga!

Raduj se, vrata veličanstvene tajne!

Raduj se, Ti, o kojoj sa sumnjom slušaju nevernici!

Raduj se, nesumnjiva pohvalo vernih!

Raduj se, presveta kolesnice Onoga koji je na Heruvimima!

Raduj se, preslavno stanište Onoga koji je na Serafimima!

Raduj se, jer si suprotnosti ujedinila!

Raduj se, jer si devičanstvo i rođenje spojila!

Raduj se, jer se tobom prestup zagladi!

Raduj se, jer se tobom raj otvori!

Raduj se, ključu carstva Hristova!

Raduj se, nado večnih dobara!

Raduj se, Nevesto Nenevesna!

Kondak 9.

Sva priroda angelska zadivi se velikom delu Tvog vaploćenja, jer Onoga koji je kao Bog nedostupan gledahu kao svima dostupnog čoveka, gde s nama boravi, i od sviju sluša: Aliluja!

Ikos 9.

Rečite govornike vidimo bezglasne kao ribe pred tobom, Bogorodice, jer ne umeju da objasne kako si i devojka ostala i mogla roditi. Mi pak, diveći se tajni, verno kličemo:

Raduj se, sasude Božje mudrosti!

Raduj se, riznico Njegovog promisla!

Raduj se, jer pokazuješ da su mudraci nemudri!

Raduj se, jer dokazuješ da su krasnorečivi bezglasni!

Raduj se, jer zaludeše opaki sporitelji!

Raduj se, jer uvenuše tvorci basni!

Raduj se, jer raskidaš neznabožačka pletenja Atinjana!

Raduj se, jer puniš mreže ribara!

Raduj se, jer izvlačiš iz dubine neznanja!

Raduj se, jer mnoge prosvećuješ znanjem!

Raduj se, lađo željnim spasenja!

Raduj se, pristanište brodara kroz život!

Raduj se, Nevesto Nenevesna!

Kondak 10.

Želeći da spase svet, Ukrasitelj svega dođe svojom odlukom, i budući gospodar-kao Bog-radi nas javi se podoban nama čovek, i sličnim pozvavši slično, kao Bog sluša: Aliluja!

Ikos 10.

Tvrđava si devojkama i svima koji ti pribegavaju, Bogorodice Djevo, jer time te , Prečista, učini Tvorac neba i zemlje uselivši se u utrobu tvoju i naučivši sve da ti kliču:

Raduj se, stube devojaštva!

Raduj se, vrata spasenja!

Raduj se, čelovođo duhovnoh obnovljenja!

Raduj se, darovateljko božanske dobrote!

Raduj se, jer si preporodila u grehu začete!

Raduj se, jer si urazumila lišene razuma!

Raduj se, jer si uništila kvaritelja uma!

Raduj se, jer si rodila Sejača čistote!

Raduj se, dvorano besemene udaje!

Raduj se, jer verne sjedinjuješ sa Gospodom!

Raduj se, divna odgajateljko devojaka!

Raduj se, nevesto — krasiteljko svetih duša!

Raduj se, Nevesto Nenevesna!

Kondak 11.

Svaka himna Tebi, ma s koliko nastojanja proširivana, pada pred silnim mnoštvom milosrća tvoga, jer kad bismo Ti, Sveti Care, prineli onoliko pesama koliko je peska, ništa dostojno ne bismo učinili prema onome što Si dao nama koji Ti kličemo: Aliluja!

Ikos 11.

Kao svetlonosnu svetiljku koja se pojavi onima što su u tami vidimo Svetu Djevu, jer Ona zapalivši nematerijalnu svetlost, vodi sve božanskom znanju, prosvećujući um jasnošću, a slavi se ovim usklicima:

Raduj se, zrako Duhovnog Sunca!

Raduj se, sjaju Nezalazne Svetlosti!

Raduj se, munjo koja prosvetljuješ duše!

Raduj se, koja kao grom strašiš neprijatelje!

Raduj se, jer iz tebe zrači mnogosvetlo prosvećenje!

Raduj se, jer iz tebe izvire obilna reka!

Raduj se, jer izobražavaš sliku kupjelji!

Raduj se, jer uklanjaš prljavštinu greha!

Raduj se, banjo, koja pere savest!

Raduj se, čašo, koja toči radost!

Raduj se, mirise Hristovog miomira!

Raduj se, živote tajanstvenog veselja!

Raduj se, Nevesto Nenevesna!

Kondak 12.

Hoteći dati oproštaj od starih dugova, Oslobodilac svih ljudi od dugovanja Sam dođe onima koji se behu udaljili od Njegove blagodati, i poderavši obveznicu sluša od svih ovo: Aliluja!

Ikos 12.

Opevajući tvoj porod, slavimo te svi kao živi hram, Bogorodice; jer Gospod koji sve drži rukom, uselivši se u utrobu tvoju, osveti, proslavi i nauči sve da ti kliču:

Raduj se, šatore Boga Reči!

Raduj se, veća od svetinje nad svetinjama!

Raduj se, kovčeže pozlaćeni Duhom!

Raduj se, neiscrpna riznice života!

Raduj se, skupocena kruno pobožnih careva!

Raduj se, časna pohvalo bogobojažljivih sveštenika!

Raduj se, nepokolebiva kulo Crkve!

Raduj se, nerazrušiva tvrđavo carstva!

Raduj se, jer se tobom dižu zastave pobede!

Raduj se, jer se tobom obaraju neprijatelji!

Raduj se, tela moga isceljenje!

Raduj se, duše moje spasenje!

Raduj se, Nevesto Nenevesna!

Kondak 13.

O, svehvalna Mati, koja rodi Reč svetiju od svih svetih, primivši ovaj sadašnji prinos, izbavi od napasti svake, i oslobodi budućih muka sve koji kliču: Aliluja!

O, svehvalna Mati, koja rodi Reč svetiju od svih svetih, primivši ovaj sadašnji prinos, izbavi od napasti svake, i oslobodi budućih muka sve koji kliču: Aliluja!

O, svehvalna Mati, koja rodi Reč svetiju od svih svetih, primivši ovaj sadašnji prinos, izbavi od napasti svake, i oslobodi budućih muka sve koji kliču: Aliluja!

Ikos 1.

Angeo prvak poslan bi s neba da kaže Bogorodici: Raduj se! I gledajući Te, Gospode, kako se ovaploćavaš na netelesni glas, beše zaprepašten, i stajaše kličući joj ovako:

Raduj se, jer će tobom radost zasjati!

Raduj se, jer će tobom prokletstvo isčeznuti!

Raduj se, palog Adama pozivanje!

Raduj se, Eve od suza izbavljenje!

Raduj se, visino nedostižna ljudskim pomislima!

Raduj se, dubino nedogledna i angelskim očima!

Raduj se, jer si Carev presto!

Raduj se, jer nosiš Nosioca svega!

Raduj se, zvezdo koja objavljuje Sunce!

Raduj se, utrobo božanskog ovaploćenja!

Raduj se, jer se tobom obnavlja stvorenje!

Raduj se, jer se u tebi začinje Stvoritelj!

Raduj se, Nevesto Nenevesna!

Kondak 1.

Tebi, vojvotkinji koja se bori za nas, uznosimo pesme pobedne, a izbavivši se od zla — pesme zahvalne, mi, sluge tvoje, Bogorodice. No pošto imaš moć nepobedivu, od svake nas opasnosti izbavi, da ti kličemo: Raduj se, Nevesto Nenevesna!

.

Molitva Presvetoj Bogorodici Blagovesti

BLAGOVESTI

O, Presveta Bogorodice, Djevo Gospodarice, uzvišenija od Angela i Arhangela, i dragocenija od celokupne tvorevine, veliko udivljenje Angela; visoka propovedi Proroka, sveslavna pohvalo Apostola; divni ukrase Svetitelja; čvrsta tvrđavo Mučenika; spasonosna nastavo monaha; nesustajuće uzdržanje postnika; visoka slavo devstvenika; mudrosti i vaspitanje dece; hraniteljko udovica i siročadi; odećo nagih; zdravlje bolesnih; oslobođenje zarobljenih; tišino moreplovaca; tiho pristanište vitlanih burom; neumorna nastavnice zabludelih; udobni prelaze putnika; blagi odmore trudbenika; brza zaštitnice onih u opasnostima; zaklone i utočište uvređenih; nado nadajućih se; pomoćnice oskudnih; nepotrošivo bogatstvo ubogih; svagdašnja uteho ucveljenih; ljubavno smirenje nenaviđenih; spasenje i orođenje s Bogom grešnika; silno utvrđenje svih pravoslavnih; nepobediva zaštito i potporo, Tobom nam, Vladičice, nevidljivi postade vidljiv; i Tebi, Gospođo, molbu prinosimo mi grešne sluge Tvoje.

O, premilostiva i svečudna Carice umne svetlosti, Ti si nam rodila Cara – Hrista Boga našeg, Životodavca svih; Tebe što je nebesko slavi, i što je zemaljsko hvali. Ume angelski; zvezdo svetozarna; Najsvetija među svetima; Carice carica; Vladarko svih tvari; Djevice bogolika; Nevesto čista; palato Presvetog Duha; ognjeni prestole Cara nevidljivog; kivote nebeski; nositeljko Reči Božije; kolesnice plamenolika; počivalište živoga Boga; neizrecivi sastave tela Hristova; gnezdo orla nebeskoga; grlice bogoglasna; golubice krotka, tiha i nezlobiva; Majko čedoljubiva; bezdno milosti koja rastura oblak gneva Božjeg; dubino neizmeriva; tajno neizraziva; čudo nesaznajno; nerukotvorna Crkvo jedinog Cara svih vekova; kade miomirisni; skerlete skupoceni; porfiro bogotkana; raju duševni; šibljiko živonosnog drveta; cvete prekrasni koji si nam iscvetao nebesku radost, grozde spasenja našeg; čašo Cara Nebeskog u kojoj se izmeša od Duha Svetog vino neiscrpne blagodati; posrednice zakona; početku istinite vere Hristove; stube nepokolebivi; pomore jeretika; maču jarosti Božije na bogoprotivnike; strahu đavolima; pobedo u bitkama; istinska čuvarko svih hrišćana, i sigurno spasenje celog sveta!

O, svemilostiva Gospođo, Djevo Vladarko Bogorodice, usliši nas koji Ti se molimo, i pokaži milost Svoju na ljudima Tvojim; moli Sina Svog da se izbavimo od svakog zla; i obitelj našu, i svaku obitelj, i grad, i zemlju vernih, i ljude koji pobožno pribegavaju i prizivaju sveto ime Tvoje – sačuvaj od svake napasti, pogibije, gladi, zemljotresa, poplave, požara, mača, najezde tuđinaca, i međusobnog rata, od svake bolesti i od svake bede, da ni bolest, ni pretnje, ni pomor, niti ikakav gnev Božji ne tamane sluge Tvoje, nego nas čuvaj i spasavaj milošću Svojom, Gospođo, koja se moliš za nas; o podaj nam uvek pogodno vreme za napredovanje useva, pomozi, podigni, i pomiluj, svemilostiva Gospodarice, one što su u raznim opasnostima i nevoljama, opomeni se slugu Tvojih, i ne prezri suze i uzdahe naše; i obnovi nas blagošću milosti Svoje, da bismo se, našavši u Tebi pomoćnicu, s blagodarnošću tešili. Sažali se, Gospođo prečista, na nemoćne ljude Svoje, nado naša; rasejane saberi, zabludele na pravi put izvedi, otpale od blagočestive otačke vere opet povrati, starost podrži, mladež nauči, decu vaspitaj i proslavi one koji Tebe slave; naročito pak Crkvu Sina Svog čuvaj i brani u sve dane.

 O, milostiva i svemilostiva Carice neba i zemlje, Bogorodice Prisnodjevo, posredovanjem Svojim pomiluj i spasi blagoverni i hristoljubivi rod naš i sve pravoslavne hrišćane, čuvajući ih pod okriljem milosti svoje; zaštiti ih česnom rizom Svojom, i moli Hrista Boga našeg koji se iz Tebe ovaplotio bez semena, da nas naoruža nebeskom silom protiv svih vidljivih i nevidljivih neprijatelja naših, protiv tuđinaca i sunarodnika naših koji ustaju na nas i na veru našu pravoslavnu. Spasi i pomiluj, Gospođo, svjatejšeg patrijarha našeg, sveti Sinod, i preosvećene mitropolite, arhiepiskope i episkope pravoslavne, sveštenike i đakone, i sav klir crkveni, i sve pravoverne ljude, koji se klanjaju i mole pred česnom ikonom Tvojom; pogledaj na sve nas pogledom milostive pomoći Tvoje; podigni nas iz dubine grehovne, i prosveti oči srca da gledaju na spasenje; milostiva nam budi ovde; i na strašnom sudu umoli za nas Sina Svog; one sluge Tvoje što su se u pobožnosti prestavili iz ovog života, uvrsti u večnom životu sa Angelima i Arhangelima i sa svima Svetima da stanu s desne strane Sina Tvoga i Boga; i molitvom Svojom udostoj sve pravoslavne hrišćane da sa Hristom žive , i da se u nebeskim naseljima naslađuju radosti angelske.

Jer si Ti, Gospođo, slava nebeskih i nada zemaljskih bića. Ti si naša nada, i zaštitnica svih koji Ti pribegavaju i ištu Tvoju svetu pomoć; Ti si naša usrdna molitvenica pred Sinom Tvojim i Bogom našim; Tvoja materinska molitva može mnogo da utiče na Njega; i po Tvome zastupništvu usuđujemo se pristupati prestolu blagodati presvetih i životvornih Tajni Njegovih, iako smo nedostojni. Stoga, gledajući na ikoni svečisti lik Tvoj i kako na rukama Svojim držiš Svedržitelja, mi se grešni radujemo, i sa umiljenjem pripadamo, i s ljubavlju je cjelivamo, očekujući, Gospođo, da pomoću Tvojih svetih bogoprijatnih molitava dostignemo beskonačni život, i nepostiđeni stanemo na dan Suda s desne strane sina Tvog i Boga našeg, slaveći Ga zajedno sa bespočetnim Ocem i presvetim i blagim i životvornim i jednosuštnim Duhom kroza sve vekove. Amin.